Palvelumme teollisuudelle:

 
 
 
 

Elinkaariarviointi

 
 
 
 

 
 
 
 

Materiaalikatselmus

 
 
 
 

 
 
 
 

Teknologiavertailut

 
 
 
 

 
 
 
 

Melumallinnus

 
 
 
 

 
 
 
 

Leviämismallinnus

 
 
 
 

Tarjoamme kattavasti ja monipuolisesti asiantuntijapalveluita teollisuudelle sisäisen toiminnan kehittämiseen, laitosinvestointien tai prosessimuutosten suunnitteluun ja päätöksenteon tueksi, sekä viranomaisvaatimuksiin vastaamiseen. Käytämme luotettavia ja läpinäkyviä menetelmiä palveluissamme ja palvelemme asiantuntemuksella asiakkaamme arvoksi.
 


Tuotteet, tuotantoprosessit ja tuotantolaitokset

 
Tuotamme teollisuuteen energia- ja materiaalivirtojen hallinta- ja raportointipalvelua, jossa mallinnamme käsittelyalueen kaikki jäte-, vesi- ja energiavirrat; niiden siirrot ja prosessoinnin alueella. Tuotantolaitosten systemaattisella energia- ja materiaalivirtojen hallinnalla saavutetaan merkittäviä säästöjä energia ja materiaalikulutuksessa, sekä vähennetään muodostuvan jätteen määrää. Asiakas voi itse päivittää haluamansa väliajoin massa- ja energiatiedot ja tuottaa automaattisesti toimintokohtaisen tai koko käsittelyaluetta koskevan yhteenvetoraportin.

Teemme viranomaisvaatimusten mukaisia leviämismallinnuksia sekä melumallinnuksia teollisuudelle, esim. tuotantolaitoksille, kaivoksille ja satamille. Leviämis- ja melumallinnuksia voidaan toteuttaa esimerkiksi YVA- tai ympäristölupaprosessin osana.

Laitosinvestointi- tai prosessimuutosta suunnittelevalle asiakkaalle voimme tuottaa teknologiavertailun kyseessä olevaan käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvan tekniikan löytämiseksi halutussa teollisuuskohteessa. Teknologiavertailuissa tarkasteltavia näkökulmia voivat olla esim. hiilijalanjälki, kustannukset tai lopputuotteen tietty ominaisuus.

 


Elinkaariarviointiselvitykset

 
Lisäksi tarjoamme elinkaariarviointiselvityksiä (LCA), joka tuottaa tuloksena kokonaiskuvan tarkasteltavan tuotteen, tuotantoprosessin, tai tuotantolaitoksen eri elinkaaren vaiheista ja prosessissa aiheutuvista ympäristövaikutuksista - yhdestä tai useammasta. Toteutamme erittäin vaativia elinkaariarviointeja muun muassa tuotantolaitoksille, tuotantoprosesseille ja tuotteille. Toteutamme myös kevyt LCA-selvityksiä yksittäisille tuotteille ja tuotantoprosessien osille. Elinkaariarvioinnilla voidaan laskea tarkastellun järjestelmän hiilijalanjälki, ravinnekierto tai muita ympäristövaikutuksia. Elinkaarikustannuslaskenta on myös sisällytettävissä LCA-selvityksiin.
 
Tutustu tarkemmin palvelutarjontaamme kunkin palvelun omalla esittelysivulla tai ota yhteyttä!