LCA Consulting Oy

LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Navigators of Sustainability

Ympäristöalan asiantuntijapalveluita vankalla ammattitaidolla

Asiantuntijat palveluksessasi

Ympäristöalan asiantuntijapalveluita asiakaslähtöisellä otteella

Tarjoamme korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita, kuten elinkaariarviointia ja hiilijalanjälkipalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Luomme asiakkaillemme aitoa liiketoiminnassa tuntuvaa hyötyä vahvalla ympäristö-osaamisellamme – asiakaslähtöisesti.

LCA Consulting
Edustatko yritystä, jätehuoltoa, kuntaa tai julkista sektoria?

LCA Consulting on täällä sinua varten

Luotsaamme asiakkaitamme toteuttamaan kestäviä ratkaisuja ja kehittämään omaa toimintaa rautaisella kokemuksellamme ja menetelmäosaamisellamme. Samalla pyrimme kasvattamaan asiakkaidemme ymmärrystä oman liiketoiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista ja niiden hallinnasta – pitkäjänteisesti. Asiakkaamme kiittävät meitä vahvasta menetelmäosaamisestamme, jota olemme hyödyntäneet monilla toimialoilla.

Kehitetäänkö teidänkin ympäristötoimianne tehokkaammiksi yhdessä?

Palvelumme

HIILIJALANJÄLKI

Hiilijalanjälkilaskenta tuotteille, organisaatioille ja rakennuksille

Hiilijalanjälkilaskenta tuottaa tuotteen, palvelun, rakennuksen tai oman toiminnan hiilijalanjäljen numeroarvon lisäksi selkeän kokonaiskuvan hiilijalanjälkeen vaikuttavista tekijöistä. Laskennan tuloksia voi hyödyntää esimerkiksi oman toiminnan vähähiilisyyden tai hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi.

ELINKAARIARVIOINTI

Elinkaariarvioinnilla kattavasti tietoa ympäristövaikutuksista

Elinkaariarviointi (engl. Life Cycle Assessment) tuottaa tietoa tuotteiden, palveluiden, järjestelmien elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Tietoa voidaan hyödyntää yrityksen toiminnan kehittämiseksi tutkimus- ja kehitystyöhön, viestintään sekä markkinointiin. Ympäristötuoteselosteilla (EPD) voidaan viestiä tuotteelle tehdyn elinkaariarvioinnin todennetut tulokset.

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalvelut toiminnan ja suunnittelun tueksi

Ympäristöpalvelumme edistävät kiertotaloutta ja auttavat yrityksiä, jätelaitoksia, kaupunkeja ja kuntia rakentamaan kestävää tulevaisuutta, edistämään uuden liiketoiminnan syntymistä ja saavuttamaan kustannussäästöjä. Jätehuollon palveluihimme kuuluu jätteen erilliskeräys ja karttapalvelu. Leviämismallinnuksen tuloksia voi hyödyntää esim. ympäristöluvissa ja muussa viranomaisraportoinnissa.

KOULUTUKSET

Koulutuspaketit elinkaariarvioinnista ja hiilijalanjälkilaskennasta

Koulutuspakettimme antavat valmiudet ja taustatiedot päätöksentekoon ja sidosryhmäviestintään hiilijalanjäljestä, ympäristövaikutuksista ja hiilineuraalisuussuunnitelmista. Koulutuspakettien sisällöissä huomioimme asiakkaan tietotarpeet ja lähtötason.