Organisaation hiilijalanjälkilaskenta yrityksille (GHG-protokolla)

GHG-protokollan Scope 3 mukainen khk-päästölaskenta yrityksille

 
Yritykset voivat hyödyntää GHG-protokollan mukaista scope 1, scope 2 ja scope 3 laskentaa oman toimintansa kestävyyden raportointiin ja seurantaan.
 
GHG-protokollan yrityksille suunnattujen standardien mukaan voidaan laskea yrityksen toiminnoista suoraan ja toimitusketjun kautta aiheutuvat ilmastonlämpenemisvaikutukset. Kasvihuonekaasupäästölaskennan myötä tunnistetaan oman toiminnan kannalta merkittävimmät päästöjä aiheuttavat tekijät ja toiminnot, ja sen avulla pystytään etsimään toteuttamiskelpoisia jatkokehityskohteita päästövähennyksille.
 
Laskennan vuosittaisella toteutuksella voidaan seurata yrityksen toiminnan päästövaikutuksia ja hyödyntää tuloksista osana kestävyys- ja vuosiraportointia, kuten CDP- ja GRI-raportointia. GHG-protokollan mukaista päästölaskentaa LCA Consulting on toteuttanut mm. SSAB:lle.

Lue lisää organisaation hiilijalanjälkilaskennasta täältä tai ota yhteyttä!