LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Image Alt
Palvelut

Jätehuoltopalvelut

JÄTEHUOLTOPALVELUT

Jätehuoltopalvelumme edistävät kiertotaloutta ja auttavat jätelaitoksia rakentamaan kestävää tulevaisuutta ja saavuttamaan kustannussäästöjä.

Jätteen erilliskeräyksen palvelumme tuottavat tietoa jätteen erilliskeräyksen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Organisaation hiilijalanjälkilaskentaa voidaan hyödyntää jätelaitoksen oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöjen seurannassa ja vähentämisessä sekä mm. yksittäisten jätelajien käsittelytehokkuuden parantamisessa. Jätteen keräyksen karttapalvelua voidaan käyttää hyötyjätteiden erilliskeräyksen suunnittelussa sekä jätehuollon asiakaspalvelun ja viranomaistyön tukena.

LCA Consultingin asiantuntijoilla on laaja osaaminen ja pitkä kokemus erilaisista jätehuollon kehittämisprojekteista. Tämä mahdollistaa ainutlaatuisten palveluiden laadukkaan ja tehokkaan toteutuksen sekä tarvittaessa räätälöityjen selvitysten toteuttamisen asiakkaiden tarpeisiin.

Tutustu tarkemmin jätehuoltopalveluihimme alla.

Jätehuoltopalvelut

Jätteen erilliskeräys (Jeko)

01

Mitä jätteen erilliskeräyksen mallintamisella tarkoitetaan ja mihin tietoa tarvitaan?

Jätteen erilliskeräyksen mallintamisella voidaan tuottaa tietoa halutun alueen jätteenkeräyksen jätekertymistä, kustannuksista ja ympäristövaikutuksista. Tuloksia voidaan laskea nykytilalle sekä vaihtoehtoisille erilliskeräyksen skenaarioille. Tietoa voidaan käyttää useisiin eri käyttötarkoituksiin tapauksesta ja tilanteesta riippuen:

1. Tietoa voidaan käyttää suunniteltaessa, miten erilliskeräyksen laajentaminen nykyistä pienemmille kiinteistöille vaikuttaa jätehuollon kustannuksiin ja/tai päästöihin, kuten olemme tehneet lukuisille tyytyväisille asiakkaillemme. (Lue jätelainsäädännön uudistuksen vaikutusten arviointi -selvityksestä täältä)

2. Tietoa voidaan käyttää suunniteltaessa mahdollisimman tehokasta keräystapaa eri jätelajeille: Kuinka kaukaa eri jätelajeja voidaan hakea, jotta keräys on kustannusten ja ympäristövaikutusten osalta vielä perusteltua? Miten esimerkiksi monilokerokeräys, syväkeräys, korttelikeräys tai polttoaineen vaihtaminen uusiutuvaan vaikuttaa keräyksen kustannuksiin ja ympäristövaikutuksiin?

Miten erilliskeräyksen mallinnus toteutetaan?

Olemme kehittäneet jätteen erilliskeräyksen mallintamiseen JEKOTM -työkalun, jossa keräystä mallinnetaan sisällyttäen kaikki keräykseen kuuluvat vaiheet: siirtymät, astiatyhjennykset ja maantiekuljetukset. Kullekin alueelle käytetään aluekohtaista dataa sekä ominaiskertoimia, jotka olemme määrittäneet lukuisilta jätehuoltoalueilta kerätyn datan ja mallinnustulosten pohjalta. JEKOTM -työkalu yhdistettynä GaBi-elinkaariarviointiohjelmaan mahdollistaa jätteen keräyksen ja käsittelyn ympäristövaikutusten kokonaisvaltaisen tarkastelun alueellisesti.

Olemme tähän mennessä mallintaneet jätteenkeräystä suurimmassa osassa Suomea, kattaen yli kolmen miljoonan suomalaisen jätehuollon. Olemme myös tuottaneet taustaselvityksiä Ympäristöministeriölle jätelakiuudistustyöhön.  Ole yhteydessä asiantuntijaamme, niin keskustellaan juuri teidän tilanteestanne, tarpeistanne ja tavoitteistanne!

Kiinnostuitko jätteen erilliskeräyksestä?

Jätehuoltopalvelut

Organisaatioiden hiilijalanjälki (jätelaitoksille)

02

Organisaation GHG-laskenta kertoo jätelaitoksen omien toimintojen ja arvoketjun toiminnasta aiheutuvan hiilijalanjäljen

Hiilijalanjälkilaskenta toteutetaan organisaation hiilijalanjälkilaskentaohjeistuksen (GHG-protokolla) mukaisesti. Selvityksen tulokset kertovat vuositasolla jätelaitoksen omien toimintojen ja sen toimintaan suoraan liittyvän arvoketjun toiminnasta aihetuvan hiilijalanjäljen toiminnoittain.

Tulosten avulla saadaan selville jätelaitosten omista toiminnoista ja eri jätteenkäsittelyprosesseista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt

Organisaation hiilijalanjälkilaskentaa voidaan hyödyntää jätelaitoksen oman toiminnan kasvihuonekaasupäästöjen seurannassa ja vähentämisessä sekä mm. yksittäisten jätelajien käsittelytehokkuuden parantamisessa. Tuloksien avulla saadaan selville jätelaitoksen omista toiminnoista ja eri jätteenkäsittelyprosesseista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt. Tunnistamalla merkittävimmät päästölähteet nykytilassa, voidaan kehitystoimet kohdentaa oikein. Hiilijalanjäljen vuosiseurannalla todennetaan kehitystoimien vaikutuksia.

Ole yhteydessä asiantuntijaamme, niin keskustellaan juuri teidän tilanteestanne, tarpeistanne ja tavoitteistanne!

Kiinnostuitko jätelaitosten hiilijalanjälkilaskennasta?

Jätehuoltopalvelut

Jätteen keräyksen karttapalvelu

03

Karttapalvelu kotitalousjätteen erilliskeräyksen tukipilarina

Karttapalvelua voidaan käyttää hyötyjätteiden erilliskeräyksen suunnittelussa sekä jätehuollon asiakaspalvelussa ja viranomaistyön tukena. Ohjelmistolla voidaan erilliskeräysvelvoitteen lisäksi tarkastella halutulla alueella olevien kiinteistöjen, huoneistojen sekä asukkaiden lukumääriä. Lisäksi kiinteistökohtaisesti voidaan seurata, mitä jätelajeja kiinteistöltä kerätään, onko kiinteistöllä kotikompostointia ja missä sijaitsee lähin aluekeräyspiste. Tarkasteltava alue on rajattavissa vapaasti ja se voi olla esimerkiksi jätelaitoksen koko toimialue, tietty kunta, kaupunginosa tai yksittäinen kiinteistö.

Kiinnostaako karttapalvelun hyödyntäminen? Ota yhteyttä asiantuntijaamme, niin keskustellaan lisää!

Kiinnostuitko jätteen keräyksen karttapalvelusta?

Jätehuoltopalvelut

Jätehuoltopalveluiden referenssejämme

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme