LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Organisaation hiilijalanjälki

Organisaation hiilijalanjälkilaskenta Rudus Oy:lle

Rudus Oy on laatimassa ilmastotiekarttaa ja asettamassa tavoitteita toiminnastaan aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tätä työtä tukemaan laskettiin Rudukselle organisaation hiilijalanjälki. Hiilijalanjäljen laskeminen toteutettiin vuodelle 2019, joka toimii referenssivuotena tulevien päästövähennystavoitteiden suhteuttamiseen, vertailuun ja suunnitteluun. Rudus aikoo myös tulevaisuudessa seurata organisaatiotason hiilijalanjälkeä ja siinä tapahtuneita muutoksia päästövähennystoimiensa todentamiseksi.

Organisaation hiilijalanjälkilaskentaan sisällytettiin kaikki Ruduksen Suomen toimipaikat ja liiketoiminnot sekä Viipurissa sijaitseva betonituotetehdas. Laskennassa huomiotiin sekä suoraan Ruduksen omasta toiminnasta syntyvät että sen arvoketjun toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt.

Organisaation hiilijalanjäljen lisäksi LCA Consulting tunnisti yhdessä Ruduksen kanssa päästövähennystoimenpiteitä osana ilmastotiekartan laatimista ja hiilineutraaliustavoitteiden suunnittelua.

Rudus Oy:n ympäristöpäällikkö Terhi Rauhamäki kommentoi projektia seuraavasti:

”Olemme päivittäneet Ruduksen ympäristövastuuohjelmaa ja sen oleellisena osana on ollut ilmastotavoitteiden ja siihen liittyvien toimenpiteiden määrittäminen. Yritystason päästölaskenta toimii perustana näille tavoitteille. Toimitusketjumme ja toimintojemme päästötasojen lisäksi laskenta toi esiin päästövähennyspotentiaaleja, joiden avulla olemme pystyneet määrittämään tehokkaita ja toimivia toimenpiteitä päästöjemme vähentämiseksi suunnitellusti. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä laskentaan ja siihen liittyvään projektiin. Työn kulku on ollut selkeää ja on vastannut odotuksiamme. Työtä tehtiin joustavasti toiveitamme kuunnellen ja työn laatu on ollut erinomaista. Olemme työn aikana oppineet paljon päästölaskennasta ja saaneet arvokkaita neuvoja tulevaan.”

Tutustu organisaation hiilijalanjälkilaskentapalveluumme lisää täältä.