LCA Consulting Oy

LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Milla Lehikoinen työskentelee LCA Consultingilla projektityöntekijänä ja nauttii uuden oppimisesta ja oman osaamisen kehittämisestä

Milla Lehikoinen on työskennellyt LCA Consultingilla vuodesta 2018 lähtien. Alkuun Lehikoinen työskenteli kesätyöntekijänä ja sen jälkeen osa-aikaisesti opintojen ohella. Valmistuttuaan diplomi-insinööriksi syksyllä 2020, Lehikoinen jäi kokoaikaisesti töihin LCA Consultingille.

Parasta työssä on monipuoliset projektit, jotka tarjoavat paljon uutta

Lehikoinen työskentelee projektityöntekijänä ja hänen pääasiallisiin työtehtäviinsä kuuluvat lähtötietojen kerääminen, laskenta sekä mallintaminen. Yksi palkitseva työtehtävä Lehikoisen mielestä on tuottaa asiakkaalle mahdollisimman selkeää ja helposti lähestyttävää tietoa tuloksista erilaisten kuvaajien muodossa. Lehikoinen kertoo, että kun tuloksia avaa erilaisiin kuvaajiin, myös oma työ konkretisoituu itselle.

”On mukava huomata, kuinka tekemäni kuvaajat konkretisoivat tuloksia myös asiakkaalle ja auttavat heitä hahmottamaan paremmin yksittäisten tekijöiden vaikutusta tuloksiin”, Lehikoinen sanoo.

Lehikoisen mielestä parasta työssä on monipuoliset projektit, jotka tarjoavat paljon uutta koko ajan. Hän mainitsee myös, että kahta täysin samanlaista projektia ei ole. ”Työskentelemme alalla, joka tarjoaa jatkuvasti uusia haasteita. Työssäni minua motivoi uuden oppiminen sekä itseni ja osaamiseni kehittäminen.”

LCA Consultingilla parasta Lehikoisen mielestä on hyvä työyhteisö ja rento, helposti lähestyttävä työporukka. Lehikoinen kokee hyvänä myös sen, ettei eri tasojen, kuten johdon, projektipäälliköiden ja projektityöntekijöiden välillä ole suuria kuiluja.

”Töihin voi aina tulla täysin omana itsenään”, Lehikoinen sanoo tyytyväisenä.

Vapaa-aika kuluu käsitöiden ja liikuntaharrastusten parissa

Paras rentoutumiskeino työn vastapainoksi Lehikoisen mielestä on luonnossa liikkuminen ja rennot liikuntaharrastukset. Lehikoinen on myös innokas käsitöiden harrastaja.