Lieteselvityksiä ja uusiutuvan energian kuntakatselmuksia

LCA Consulting on toteuttanut useita lieteselvityksiä, esimerkiksi Rautjärven kunnalle toteutettiin selvitys jäteveden puhdistamolietteiden jatkohyödyntämismahdollisuuksista.

LCA Consulting on myös toteuttanut kunnille uusiutuvan energian kuntakatselmuksia. Uusiutuvan energian kuntakatselmuksien myötä kunnat ovat saaneet selkeän kokonaiskuvan kunnan energian käytön nykytilasta, sekä kunnan alueella käytettävissä olevista uusiutuvista energiavaroista. Konkreettisten toimenpide-ehdotusten kautta kunnat ovat voineet lisätä uusiutuvan energian käyttöä kunnan omissa kohteissa ja yhteistyökohteissa.