LCA Consulting Oy

LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Lapin Biojäteselvitys on valmistunut

LCA Consulting toteutti Lapin liitolle Biojäteselvityksen, jossa kartoitettiin biojätepotentiaaleja Lapissa toimivien jätehuoltoyhtiöiden toimialueilla ja yksittäisissä kunnissa sekä näiden pohjalta koko Lapin alueella. Lisäksi suunniteltiin ja arvioitiin biojätteiden keräys- ja kuljetuslogistiikan vaihtoehtoja sekä arvioitiin biojätteiden käsittelyvaihtoehtoja kannattavuuden näkökulmasta.

Biojätepotentiaalit kartoitettiin Lapin majoitus- ja ravintolatoiminnasta, päivittäistavarakaupasta, asumisesta ja julkiselta sektorilta syntyvien biojätteiden osalta. Lisäksi selvityksessä kartoitettiin myös poro- ja kalataloudesta sekä koiratarhauksesta syntyviä biohajoavia jätteitä. Kartoitettujen potentiaalisten jätemäärien pohjalta tehtiin biojätteen käsittelyn teknis-taloudellinen tarkastelu biokaasulaitokselle.

Selvitys on osa Lapin liiton VÄLKKY-hanketta, jolla edistetään vähähiilisyyden ja taloudellisen kestävyyden tavoitteiden toteutumista Lapin matkailussa. Selvitysraportti on julkaistu ja luettavissa täältä.

Aiheesta muualla:

https://yle.fi/uutiset/3-11766097

Rovaniemelle kannattaisi perustaa biokaasulaitos