LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

LCA Consulting

Kiinnostus ympäristöasioita kohtaan kasvoi kuluneena vuonna

Vuosi 2021 on sisältänyt vaihtelevaa toiveikkuutta maailman tilanteen normalisoitumisesta. Haasteellisesta ajasta huolimatta – tai ehkä osittain myös siitä johtuen – on ollut havaittavissa, että ympäristöasioista viestiminen on edelleen lisääntynyt. Erityisesti kiertotalous sekä hiilijalanjälki ja sen pienentäminen ovat olleet keskeisiä aiheita.  Samaan aikaan on ollut ilahduttavaa huomata muutos: puheista on yhä enemmän siirrytty tekoihin. Suuret toimintamuutokset eivät tapahdu heti ja yhdellä loikalla. Suunnittelua, tiekarttoja, toimenpideohjelmia ym. tarvitaan, jotta oikeita kehitystoimia voidaan toteuttaa sopivin askelin. Vaikka vuosi 2021 näyttää monille yrityksille olleen tekemisen täyteinen, riittää tekemistä monella saralla vuosiksi ja vuosikymmeniksi eteenpäin. Tämä kuullaan usein hiilineutraalius- tai hiilinegatiivisuustavoitteille asetetuista määrävuosista 2025, 2030 jne.

Kiertotalous on ollut hiilijalanjäljen rinnalla myös vahvasti esillä. Talouskasvun kytkeminen irti luonnonvarojen kestämättömästä käytöstä on jalo tavoite. Kiertotalous on käsitteenä hyvin laaja ja sisältää hyvin monenlaista toimintaa. Kiertotalous on vahvasti yhteydessä myös hiilijalanjäljen pienentämiseen. Kiertotalouteen liittyy oleellisesti myös viime vuosien aikana tehty jätelainsäädännön uudistaminen, jolla on suora vaikutus kierrätykseen. Marraskuussa 2021 Valtioneuvosto hyväksyi asetuksia, jotka velvoittavat kierrättämään asumisessa syntyvät jätteet entistä tehokkaammin. EU:n jätedirektiivin sekä uudistuneen kansallisen lainsäädännön tavoitteena on saavuttaa 55 %:n kierrätysaste yhdyskuntajätteelle vuonna 2025. Viimeisimpien vuositilastojen mukaan Suomessa on saavutettu noin 42-43 %:n kierrätysaste. Merkittävä yhdyskuntajätteen kierrätyksen tehostaminen on tulevina vuosina välttämätöntä, ja on hyvin mielenkiintoista nähdä, kuinka tavoitteisiin vastataan. Varmaa on, että kehitystyötä tarvitaan.

Yleisesti kasvaneen ympäristötietoisuuden ja ympäristötavoitteiden ansiosta vuosi 2021 on ollut myös LCA Consultingille työntäyteinen ja antoisa. On ollut ilo tehdä yhteistyötä lukuisten asiakkaiden kanssa hyvin mielenkiintoisten projektien parissa ja olemme saaneet työskennellä asiakkaidemme kanssa hyvässä ja läheisessä yhteistyöhengessä. Olemme pystyneet hyvin vastaaman kasvaneeseen kysyntään sekä samalla pitämään kiinni työn korkeasta laadusta, josta yrityksemme tunnetaan. Lopputuotosten laadusta ja asiantuntemuksemme korkeasta tasosta saamme jatkuvasti kiitosta ja hyvää palautetta.

Tulevaisuuteen katsoen voidaan nähdä selkeästi, että elinkaariarviointeihin, hiilijalanjälkilaskentaan sekä yhdyskuntajätteen kierrättämiseen liittyvien selvitysten kysyntä kasvaa varmasti. Lisäksi mm. EU:n Vihreä siirtymä, lisääntynyt tietoisuus sekä viestinnän ja kehittämistarpeiden lisääntyminen leventävät edelleen markkinoita.  Näille markkinoille haluamme tarjota parhaan asiantuntemuksen ja siihen meillä on rautaisen osaamisen sekä satojen projektien tuoman kokemuksen myötä loistavat edellytykset.

 

Nyt kiitämme kaikkia asiakaitamme ja yhteistyökumppaneitamme mukavasti sujuneesta yhteistyöstä 2021 ja odotamme innolla uusia yhteistyömahdollisuuksia vuonna 2022!

 

Kirjoittaja:

TkT Antti Niskanen

TkT Antti Niskanen on LCA Consulting Oy:n toimitusjohtaja. Hänellä on 20 vuoden kokemus erilaisista jätehuoltoselvityksistä ja jätehuollon kehittämisestä.