Kierrätystavoitteiden saavuttamisen edellytykset

Kierrätystavoitteiden saavuttamisen edellytykset on puheenaiheena myös eduskunnassa. Kierrätystavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittävästi nykyistä tehokkaampaa materiaalikierrätystä. Tämä edellyttää erilaisia toimia, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa.

LCA Consultingin toimitusjohtaja, Tkt Antti Niskanen kävi asiantuntijana kuultavana eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Niskanen kertoi kierrätystavoitteiden saavuttamisen edellytyksistä. Samalla Niskanen esitteli jätehuoltojärjestelmien mallintamista, ja siitä kuinka jätehuoltojärjestelmän elinkaarimallinnuksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi alueellisten jätehuoltojärjestelmien kehittämisessä.

Jätehuoltojärjestelmien elinkaarimallinnuksesta

Jätehuoltojärjestelmän elinkaarimallinnuksella tuotetaan tietoa jätelajien kertymistä, kierrätysasteista, ympäristövaikutuksista ja kustannuksista. Tuloksia voidaan hyödyntää erilaisten keräys ja käsittely vaihtoehtojen vertailussa ja valittaessa parasta toimintatapaa, kehitystoimenpiteiden suunnittelussa ja toimenpiteiden optimaalisessa kohdentamisessa.

LCA Consultingin Antti Niskanen toi esiin eduskunnan ympäristövaliokunnalle, että korkeampien kierrätystavoitteiden saavuttaminen edellyttää erilaisia toimia, tilastojen ja tiedon tehokkaampaa hyödyntämistä sekä tiiviimpää yhteistyötä alueellisella ja kansallisella tasolla. Ennen kaikkea jätehuoltojärjestelmien systeemimuutos edellyttää uudenlaista yhteistyötä ja ajattelua kansallisella ja alueellisella tasolla.

Lue myös toteuttamastamme “Yhdyskuntajätteen keräyksen ja käsittelyn elinkaariarviointi Pohjois-Suomen alueella” -selvityksestä täältä.