LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Jätehuollon projektipäällikkö Esa Nummela yhdistää asiakastarpeiden ymmärryksen ja asiantuntemuksen laadukkaiden tarkastelujen toteuttamiseen

Esa Nummela aloitti LCA Consultingilla jätehuollon projektipäällikkönä vuoden 2021 marraskuussa. Hänen vastuualueisiinsa kuuluvat jätehuollolle tarjottavat palvelut ja niiden edelleen kehittäminen.

Nummelalla on pitkä tausta jätehuoltoasioiden kehittämisessä. Hän on työskennellyt jätehuollon parissa vuosituhannen alusta lähtien erilaisissa T&K-, asiantuntija- ja edunvalvontatehtävissä. LCA Consultingilla Nummelaa kiehtoi mahdollisuus päästä mallintamaan ja tuottamaan asiakkaille olennaista tietoa toimien ja ratkaisujen perustaksi.

”LCA Consultingilla on pitkä ja kunniakas historia jätehuollolle toteutetuista elinkaaritarkasteluista ja selvityksissä. Koin erittäin mielenkiintoiseksi mahdollisuuden päästä työskentelemään LCA Consultingin asiantuntijoiden kanssa”, Nummela kertoo.

Parasta työssä ovat mielenkiintoiset sisällöt, asiakkaiden kanssa käytävä vuoropuhelu ja menettelyjen luominen

Työssään Nummela pystyy yhdistämään jätehuoltosektorin asiakastarpeiden ymmärryksen ja asiantuntemuksen laadukkaiden tarkastelujen toteuttamiseen. Erityisosaamista Nummelalta löytyy myös muun muassa tietorakenteiden suunnittelusta ja niiden hyödyntämisestä tiedonhallinnassa.

Nummela kertoo, että parasta työssä ovat mielenkiintoiset sisällöt, asiakkaiden kanssa käytävä vuoropuhelu ja menettelyjen luominen myös uusiin tarkasteluasetelmiin.

”Uuden tiedon tuottaminen on myös itselle kiinnostavaa ja opettavaista. Koen työn LCA Consultingilla hyvin merkitykselliseksi, koska tulokset aidosti vaikuttavat toimijoiden valintoihin ja käytännön toteutuksiin jätehuollon järjestämisessä”, Nummela sanoo.

LCA Consultingilla korostuu vahva keskittyminen järjestelmien ymmärtämiseen ja laskennan laatuun

Nummela kertoo, että LCA Consultingilla työskentelyssä korostuu keskittyminen järjestelmien ymmärtämiseen ja laskennan laatuun. ”Asiakkaan tarpeet halutaan aidosti tunnistaa ja palveluja kehitetään systemaattisella otteella. Toimeksiannot perustuvat usein suoriin ja välittömiin asiakaskontakteihin ja yhteistyötä tehdään hyvässä vuorovaikutuksessa ja kehitysmyönteisessä hengessä.”

Nummela sanoo myös, että parhaana voimavarana toimivat työkaverit, joiden kanssa vuorovaikutus on innostavaa ja joka mahdollistaa myös itselleen uuden oppimista LCA-maailmasta.

Liikunta eri muodoissaan toimii parhaana työn vastapainona

Työn vastapainona Nummelalle toimii parhaiten liikunta eri muodoissaan lenkkipoluilta kuntosalille.

”Erityisen rentouttavaa on luonnossa vaeltaminen ja kesäisin melonta. Myös kalastus ja yleensäkin kaikki vesilläoloon liittyvä toiminta on lähellä sydäntä”, Nummela kiteyttää.