LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Hiilikädenjäljen laskenta

Hiilikädenjäljen laskenta Rudus Oy:n Betoroc-betonimurskeelle

LCA Consulting selvitti Rudus Oy:lle Betoroc-betonimurskeen hiilikädenjäljen infrarakentamiskohteessa. Hiilikädenjäljen laskennalla pyritään esittämään tuotteen positiivista ilmastovaikutusta, eli sen kasvihuonekaasupäästöjä vähentävää vaikutusta verrattuna toiseen vaihtoehtoiseen ratkaisuun tietyssä asiakaskohteessa tai sovelluksessa. Hiilikädenjälkituloksesta voidaan viestiä tavallisemmin käytetyn parametrin – hiilijalanjäljen, eli aiheutuneiden päästöjen, ilmoittamisen sijaan.

Selvityksen tavoitteena oli tunnistaa Betoroc-murskeen edut vähähiilisessä rakentamisessa tyypillisesti käytettyyn kiviainespohjaiseen murskeeseen verrattuna. Betoroc-betonimurske on Ruduksen kehittämä kierrätystuote, jota valmistetaan purku- ja saneerauskohteiden betonijätteestä, rakennustyömaiden ylijäämäbetonista sekä betonituoteteollisuuden hukkakappaleista.

Hiilikädenjäljen laskennassa Betorocin hiilijalanjälkeä verrattiin kiviainesmurskeeseen. Betorocin ja kiviainesmurskeen hiilijalanjälkien erotuksen perusteella saatiin selville Betorocin hiilikädenjälki käyttökohteessa. Selvityksen tuloksena todettiin, että Betoroc on itsessään hiilinegatiivinen tuote. Betorocin hiilinegatiivisuus perustuu betonin karbonatisaatioon, eli se pystyy sitomaan hiiltä ilmakehästä itseensä.

Selvityksen tulosten mukaan Betorocin hiilikädenjälki on positiivinen, eli sen käytöllä kiviainesmurskeen sijaan infrarakentamiseen voidaan saavuttaa kasvihuonekaasupäästöjen vähennyspotentiaalia asiakaskohteessa.

Rudus aikoo hyödyntää laskennasta saatuja tuloksia sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä, jotta ymmärrystä tuotteiden hiilijalanjäljestä ja -kädenjäljestä saadaan kasvatettua.

LCA Consulting on laskenut Rudukselle aiemmin myös organisaation hiilijalanjäljen.