LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Navigators of Sustainability

Ympäristöalan asiantuntijapalveluita vankalla ammattitaidolla

Asiantuntijat palveluksessasi

Ympäristöalan asiantuntijapalveluita asiakaslähtöisellä otteella

Tarjoamme korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita, kuten elinkaariarviointia ja hiilijalanjälkipalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Luomme asiakkaillemme aitoa liiketoiminnassa tuntuvaa hyötyä vahvalla ympäristöosaamisellamme – asiakaslähtöisesti.

LCA Consulting
Edustatko yritystä, jätehuoltoa, kuntaa tai julkista sektoria?

LCA Consulting on täällä sinua varten

Luotsaamme asiakkaitamme toteuttamaan kestäviä ratkaisuja ja kehittämään omaa toimintaa rautaisella kokemuksellamme ja menetelmäosaamisellamme. Samalla pyrimme kasvattamaan asiakkaidemme ymmärrystä oman liiketoiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista ja niiden hallinnasta – pitkäjänteisesti. Asiakkaamme kiittävät meitä vahvasta menetelmäosaamisestamme, jota olemme hyödyntäneet monilla toimialoilla.

Kehitetäänkö teidänkin ympäristötoimianne tehokkaammiksi yhdessä?

Palvelumme

HIILIJALANJÄLKI

Hiilijalanjälkilaskenta tuotteille, organisaatioille ja rakennuksille

Hiilijalanjälkilaskenta tuottaa tuotteen, palvelun, rakennuksen tai oman toiminnan hiilijalanjäljen numeroarvon lisäksi selkeän kokonaiskuvan hiilijalanjälkeen vaikuttavista tekijöistä. Laskennan tuloksia voi hyödyntää esimerkiksi oman toiminnan vähähiilisyyden tai hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi.

ELINKAARIARVIOINTI

Elinkaariarvioinnilla kattavasti tietoa ympäristövaikutuksista

Elinkaariarviointi (engl. Life Cycle Assessment) tuottaa tietoa tuotteiden, palveluiden, järjestelmien elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Tietoa voidaan hyödyntää yrityksen toiminnan kehittämiseksi tutkimus- ja kehitystyöhön, viestintään sekä markkinointiin. Ympäristötuoteselosteilla (EPD) voidaan viestiä tuotteelle tehdyn elinkaariarvioinnin todennetut tulokset.

KOULUTUKSET

Koulutuspaketit elinkaariarvioinnista ja hiilijalanjälkilaskennasta

Koulutuspakettimme antavat valmiudet ja taustatiedot päätöksentekoon ja sidosryhmäviestintään hiilijalanjäljestä, ympäristövaikutuksista ja hiilineuraalisuussuunnitelmista. Koulutuspakettien sisällöissä huomioimme asiakkaan tietotarpeet ja lähtötason.

Jätehuoltopalvelut

Jätehuoltopalvelumme edistävät kiertotaloutta

Jätehuoltopalvelumme edistävät kiertotaloutta ja auttavat jätelaitoksia rakentamaan kestävää tulevaisuutta ja saavuttamaan kustannussäästöjä. Asiantuntijoillamme on laaja osaaminen ja pitkä kokemus erilaisista jätehuollon kehittämisprojekteista.