Materiaalitehokkuus

Materiaalitehokkuuden palvelumme tehostavat raaka-aineiden, sivuvirtojen ja energian käyttöä, tuottavat parannuksia ja saavat aikaan säästöpotentiaalia raaka-aineiden, energian hankinnan, työkustannusten ja jätemaksujen osalta.

Raportointityökalullamme asiakkaillemme tuotetaan tuotannon hallintaan ja seuraamiseen raportti, joka sisältää kootusti halutulta ajanjaksolta tiedot alueen materiaali- ja energiataseista, sekä vesitaseista. Lisäksi tuotetaan tietoa toiminnan ympäristövaikutuksista, ravinnekierrosta ja taloudesta. 

Resurssiviisauskartoitus

Resurssiviisauskartoitus tehostaa yrityksen raaka-aineiden, sivuvirtojen ja energian käyttöä. Resurssiviisauskartoituksella tuotetulla tiedolla yritykset voivat tehdä muutoksia omaan toimintaansa ja yhtenäistää käytäntöjään. Resurssiviisauskartoituksissa määritellään yrityksen resurssiviisauden lähtötaso, materiaalitase ja tunnistetaan kehityskohteet resurssiviisauden lisäämiseksi yrityksessä. Resurssiviisauskartoituksissa tarvittava tiedonkeruu toteutetaan niin, että se on kartoitettavalle yritykselle mahdollisimman tehokasta, vaivatonta ja selkeää.

Resurssiviisauskartoituksen tuloksena tuotetaan toimenpidesuunnitelma, joka sisältää konkreettiset toimenpide-ehdotukset raaka-aineiden, energian ja sivuvirtojen hyödyntämisen tehostamiseksi. Toimenpidesuunnitelmassa tunnistetaan myös yrityksen resurssiviisauden esteet ja ajurit, ja esitetään toimenpiteitä esteiden poistamiseksi ja ajureiden vahvistamiseksi. Resurssiviisauskartoituksessa tunnistetut toimenpiteet voidaan sisällyttää helposti osaksi esim. yrityksen laatu- tai ympäristöjärjestelmän vuosittaisia kehitystoimia. Resurssitehokkuuden tavoittelu tuo yritykselle kustannussäästöjä ja kilpailuetua. Tavoittelu saa aikaan myös positiivisen vaikutuksen yrityksen toimintaan.

Materiaalikatselmus

Materiaalikatselmus on käytännön työkalu, jolla selvitetään tuotantolaitoksen materiaalivirrat ja niihin liittyvät energia- ja kustannustaseet tehokkaimpien säästötoimenpiteiden löytämiseksi. Katselmus sisältää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joilla yritykset saavat uusia keinoja jäte- ja sivuainevirtojen kaupalliseen hyödyntämiseen, uusien tuotteiden luomiseen ja kokonaistehokkuuden parantamiseen. Systemaattisten tarkasteluiden lisäksi katselmuksiin liitetään ideatyöpajoja eri henkilöstöryhmien tai yrityksen koko henkilöstön kanssa.

Katselmus on Motivan kehittämä menetelmä yrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan. Materiaalikatselmus sopii mille tahansa toimialalle.

Materiaalikatselmukset ja niiden tukeminen ovat uudistuneet lue lisää Business Finlandin sivuilta tästä.

Raportointityökalu

Raportointityökalulla mahdollistaan energia- ja materiaalivirtojen hallinta sekä raportointi. Työkalulla tuotetaan raportti, joka sisältää kootusti halutulta ajanjaksolta tiedot alueen materiaali-, vesi-, ja energiataseista. Lisäksi voidaan tuottaa tietoa toiminnan ympäristövaikutuksista, ravinnekierrosta ja taloudesta. Työkalulla asiakas saa vaivattomasti arvokasta tietoa tuotannon hallintaan ja seuraamiseen sekä tunnuslukuja, joita voidaan hyödyntää osana ympäristöraportointia.

Työkalussa tarkastelun alaisuuteen voidaan sisällyttää tuotanto- ja prosessitasoja ja niiden eri materiaalijakeita, sekä energia- ja vesivirtoja. Energia- ja materiaalivirtojen raportteja voidaan tuottaa tarpeen mukaan koko toimintaa koskevina yleisraportteina, prosessikohtaisina raportteina, sekä materiaalivirtakohtaisina raportteina.