Palvelumme yrityksille

Tarjoamme kattavasti ja monipuolisesti asiantuntijapalveluita yrityksille mahdollistaen toiminnan kehittämisen kestävämmälle pohjalle. Palvelumme tuottavat tietoa päätöksenteon tueksi, tukea viestintään, sekä viranomaisvaatimuksiin vastaamiseen.

Käytämme luotettavia ja läpinäkyviä menetelmiä palveluissamme ja palvelemme asiantuntemuksella asiakkaidemme arvoksi.

Toteutamme yrityksille elinkaariarviointiselvityksiä (LCA), joka tuottaa tuloksena kokonaiskuvan tarkasteltavan tuotteen, tuotantoprosessin, tai tuotantolaitoksen eri elinkaaren vaiheista ja prosessissa aiheutuvista ympäristövaikutuksista – yhdestä tai useammasta. Toteutamme erittäin vaativia elinkaariarviointeja muun muassa tuotantolaitoksille, tuotantoprosesseille ja tuotteille. Toteutamme myös kevyt LCA-selvityksiä yksittäisille tuotteille ja tuotantoprosessien osille. Elinkaariarvioinnilla voidaan laskea tarkastellun tuotteen ja tuotantoprosessin hiilijalanjälki, ravinnekierto tai muita ympäristövaikutuksia. Elinkaarikustannuslaskenta on myös sisällytettävissä LCA-selvityksiin.

Yritykset voivat hyödyntää tuottamaamme materiaalitehokkuuden palveluita, jotka tehostavat yrityksissä raaka-aineiden ja energian käyttöä, sekä tehostavat sivuvirtojen hyödyntämistä. Materiaalitehokkuuden palvelumme tuottavat parannuksia ja saavat aikaan säästöpotentiaalia raaka-aineiden, energian hankinnan, työkustannusten ja jätemaksujen osalta. Osana materiaalitehokkuuden palveluita tuotamme energia- ja materiaalivirtojen hallinta- ja raportointipalvelua, jossa mallinnamme käsittelyalueen kaikki jäte-, vesi- ja energiavirrat; niiden siirrot ja prosessoinnin alueella. Tuotantolaitosten systemaattisella energia- ja materiaalivirtojen hallinnalla saavutetaan merkittäviä säästöjä energia ja materiaalikulutuksessa, sekä vähennetään muodostuvan jätteen määrää. Asiakas voi itse päivittää haluamansa väliajoin massa- ja energiatiedot ja tuottaa automaattisesti toimintokohtaisen tai koko käsittelyaluetta koskevan yhteenvetoraportin.

Teemme viranomaisvaatimusten mukaisia leviämismallinnuksia sekä melumallinnuksia teollisuudelle, esim. tuotantolaitoksille, kaivoksille ja satamille. Leviämis- ja melumallinnuksia voidaan toteuttaa esimerkiksi YVA- tai ympäristölupaprosessin osana.

Tutustu tarkemmin palvelutarjontaamme kunkin palvelun omalla esittelysivulla tai ota yhteyttä!