Ympäristöohjelmat

 
Ympäristöohjelmien avulla kunta tunnistaa omat ympäristöön liittyvät vahvuudet ja kehittämisen kohteet, sekä löytää konkreettisia keinoja ympäristövaikutusten pienentämiseen.
 
Ympäristöohjelmiin voidaan sisällyttää myös eri toimijoiden, kuten yritysten, kartoitus ja sitouttaminen osaksi kunnan ympäristöohjelman toimijoiksi.
 
Ympäristöohjelmilla ja ympäristöohjelmien kehityspalveluilla tuotetaan kunnalle kootusti informaatiota ympäristöasioita koskeviin kehitysprojekteihinsa. Tuotettu informaatio tukee kunnan strategista suunnittelua ja kunnan imago vastuullisena toimijana parantuu.

ympäristöohjelmat

 
Ympäristöohjelmat ja ympäristöohjelmien kehityspalvelut tukevat kuntia tarvekohtaisin selvityksin, kartoituksin ja laskelmin kuntien ympäristötavoitteiden ja strategioiden mukaisessa seurannassa ja kehittämisessä. Työpaketti rakennetaan aina kunnan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Toteutamme ympäristöohjelmia ja ympäristöohjelmien kehityspalveluita myös alueille ja maakunnille.
 


Palvelumme ympäristöohjelmissa:

ympäristöohjelmat

Ympäristöohjelmat:

 

  • Ympäristöohjelmien laatiminen
  • Ympäristöohjelmien päivitys

ymäristöohjelmat

Ympäristöohjelmien kehityspalvelut:

 

  • Kehitysohjelmien liittämien osaksi ympäristöohjelmaa
  • Ympäristöohjelman toimenpiteiden seuranta
  • Ympäristöohjelman lisätoimenpiteiden suunnittelu

Ympäristöohjelmien asiakasreferenssejämme:

LCA Consulting on laatinut jokaiselle Etelä-Karjalan kunnalle ympäristöohjelman, sekä Etelä-Karjalan maakunnalle uusiutuvan energian mallimaakunnan ympäristöohjelman.
 
Lue lisää Etelä-Karjalan liiton julkaisusta:
 
Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma
 
Lue myös lisää viereisestä linkistä!

 
 
 
 

Kuntien ympäristöohjelma »