LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

tuotteen hiilijalanjälki

Woodcastin hiilijalanjälki

LCA Consulting toteutti Onbone Oy:lle hiilijalanjälkiselvityksen Woodcastille. Woodcast on biohajoavista materiaaleista valmistettu kipsaus- ja lastoitusmateriaali.

Hiilijalanjälkiselvityksessä tarkasteltiin tuotteen ympäristövaikutuksia kehdosta hautaan -systeemirajauksella, sisältäen elinkaaren vaiheet raaka-aineen hankinnasta tuotteen käytöstä poistoon.

Laskenta osoitti merkittävimmät päästölähteet tuotteen koko elinkaaren ajalta.

Hiilijalanjälki laskettiin ns. screening-tasolla. Onbone Oy hyödyntää laskennasta saatuja tuloksia yrityksen sisäisessä T&K-työssä sekä taustamateriaalina tuotteen hiilijalanjäljen kompensoinnissa.

LCA Consulting tarjoaa hiilijalanjälkilaskentaa tuotteille, palveluille, rakennuksille ja organisaatioille. Tutustu lisää.