Vesijalanjälki

 
Vesijalanjäljen arvioinnilla tuotetaan yksityiskohtaista tietoa tuotannon tai toiminnan aiheuttamasta vedenkulutuksesta sekä potentiaalisista ympäristövaikutuksista.
 
Tulosten avulla voidaan löytää ne prosessivaiheet, joissa veden kulutusta on mahdollista vähentää ja saavuttaa näin vedenkulutuksen säästöjä ympäristönäkökulmasta.
 
Liittämällä tarkasteluun elinkaarikustannustarkastelu saadaan tarkasteluun liitettyä taloudelliset vaikutukset.

Vesijalanjälki

Vesijalanjälki voidaan arvioida yhdessä tai useammassa vaiheessa asiakkaan määrittelemin rajauskriteerein. Vesijalanjäljen arviointi voidaan tehdä itsenäisenä tai liittää osaksi laajempaa elinkaariarviointia. Vesijalanjäljen laskenta suoritetaan soveltamalla kansainvälistä vesijalanjäljen laskennan standardia ISO/TS 14046.


Vesijalanjälki

 
 
Vesijalanjäljen laskenta perustuu toiminnan eri vaiheiden vedenkulutuksen selvittämiseen.
 
Tuloksena saadaan vedenkulutuksen kokonaiskuva, jonka jälkeen voidaan prosessioptimoinnin kautta löytää säästöjä vedenkulutukseen.
 
Veteen liittyvien potentiaalisten ympäristövaikutusten tulosten yhdistelmistä saadaan muodostettua yrityksen vesijalanjälkiprofiili.