Uutiset
 
 
 
 
 

16.8.2019

”Kuluttajapakkausjätteen erilliskeräyksestä kunnille aiheutuvien kustannusten arviointi”-selvitys

 
Lue lisää »

25.6.2019

Joroisten kunnan uusiutuvan energian kuntakatselmus mukaillen Motivan mallia


Lue lisää»

28.5.2019

Toteutimme Kymenlaakson Jätteelle hiilijalanjälkilaskennan neljättä kertaa, nyt vuodelle 2018

Kymenlaakson Jätteen hiilijalanjälki on vihreä »

21.2.2019

Pk-yrityksille asiaa energiatehokkuudesta ja uusiutuvasta energiasta, tule kuuntelemaan!

Etelä-Karjalan alueellinen energia- ja ilmastotyö »

18.12.2018
uutiset ja blogit

Tuupalan puukoululle laskettiin koulun elinkaaren aikainen hiilijalanjälki

Tuupalan puukoulun hiilijalanjälkilaskenta »

7.12.2018
uutiset

Motivan mallin mukainen uusiutuvan energian kuntakatselmus Lappeenrantaan

Uusiutuvan energian kuntakatselmus Lappeenrantaan »

24.9.2018

Toteutimme Keski-Suomen Liitolle selvityksen muovipakkausten erilliskeräyksen täydentämisestä

Muovipakkausten erilliskeräyksen täydentäminen Keski-Suomen alueella

14.6.2018

LCA Consulting toteuttaa Kuhmoon Tuupalan puukoulun hiilijalanjälkilaskennan

Hiilijalanjälkilaskenta rakennuksille »
 

27.4.2018
uutiset ja blogit

LCA Consulting toteuttaa yhteistyössä SGK:n kanssa golfkentille hiilijalanjälkilaskentaa

Hiilijalanjälkilaskenta golfkentille »
 

12.4.2018

LCA Consulting oli kuultavana eduskunnan ympäristövaliokunnassa koskien kierrätystavoitteita

Kierrätystavoitteiden saavuttamisen edellytykset

20.3.2018

Resurssiviisauskartoituksilla tuotettiin eteläkarjalaisille yrityksille tietoa sivuvirroista

Resurssiviisauskartoitukset»
 

16.3.2018
jätteen erilliskeräys

Yhdyskuntajätteen keräyksen ja käsittelyn elinkaariarvionti Pohjois-Suomessa

Pohjois-Suomi»
 

14.3.2018

LCA Consulting toteutti Lounais-Suomen Jätehuollolle laajan lieteselvityksen

Uutinen»
Lieteselvitys»

1.2.2018
CO2-palvelu uutiset

LCA Consulting on kehittänyt kaupungeille ja kunnille ainutlaatuisen CO2-palvelun

Lue lisää»
 

1.1.2018

LCA Consulting on ollut Etelä-Karjalaisen Greenreality Network-jäsen jo vuodesta 2014

Lue lisää»
 

14.12.2017
uutiset sardinia

LCA Consulting Oy puhui suomalaisesta jätehuollosta Sardinia Symposium-konferenssissa

Lue lisää»
 

20.4.2017
uutiset ympäristöohjelma

Toteutimme jokaiselle Etelä-Karjalan kunnalle ja Etelä-Karjalan maakunnalle ympäristöohjelman

Lue lisää»
 

13.3.2017
uutiset raportointi

Lue toteuttamastamme materiaalivirtojen hallinta- ja raportointityökalusta

Lue lisää»
 

24.2.2017
uutiset kljh

Toteutimme Kymenlaakson Jätteelle hiilijalanjälkitarkastelun vertailun vuosien 2015-2016 välillä

Lue lisää»
 

16.2.2017
uutiset hsy

Materiaalivirtojen hallinta- ja raportointiryökalu Helsingi seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymälle

Lue lisää HSY:n sivuilta»
Lue lisää Uusiouutisista 07/2016»

3.10.2016
uutiset erilliskeräys

Teimme Lounais-Suomen Jäte-huollolle elinkaariselvityksen erilliskeräyksestä


Lue juttu Uusiouutisista 06/2016»