Uusiutuvan energian kuntakatselmus

 
 
Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen myötä kunnalle muodostuu kokonaiskuva energiantuotannon ja -kulutuksen nykytilanteesta.
 
Katselmuksessa tunnistetaan uusiutuvien energialähteiden varannot ja niiden hyödyntämismahdollisuudet kunnan alueella.
 
Kartoitukseen sisällytetään kuntaa eniten kiinnostavat toimenpide-ehdotukset uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseksi joko kunnan omissa toiminnoissa tai yhteistyökohteissa muiden kunnan alueen toimijoiden kanssa.

Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Löydetyillä toimenpiteillä voidaan saavuttaa sekä kustannussäästöjä, että aikaan saada positiivisia vaikutuksia ympäristöön ja edistää uuden liiketoiminnan syntymistä uusiutuvan ja paikallisen energiantuotannon myötä .
 
Kuntakatselmuksessa voidaan rajata tarkasteltavaa aluetta tai painopisteitä kunnan tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi painottamalla kunnan omien kiinteistöjen energiaratkaisuja tai keskittymällä aurinkoenergiaan ja biomassan energiahyötykäyttöön tuulivoiman sijaan.


Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Uusiutuvan energian kuntakatselmus on Motivan kehittämä katselmusprosessi, jossa kartoitetaan kunnan nykyisen energiantuotannon ja käytön tilanne sekä tunnistetaan todelliset uusiutuvan energian varannot ja niiden hyödyntämismahdollisuudet kunnan alueella.
 
Kuntakatselmuksen toimenpide-ehdotuksille lasketaan vuosisäästöt, takaisinmaksuajat ja CO2-päästövähentymät investoinneille.
 
Työ- ja elinkeinoministeriöltä voi hakea tukea Motivan mallin mukaisiin Uusiutuvan energian kuntakatselmuksiin. Haettavan tuen määrä on energiatehokkuussopimukseen tai -ohjelmaan liittyneille kunnille enimmillään 60 %. Tukea voi saada myös kunnan omaan työhön. LCA Consulting palvelee katselmoijakuntaa aina tuen hakuprosessista lähtien.


 

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen asiakasreferenssejämme:

 
LCA Consulting on toteuttanut kunnille Motivan mallin mukaisia uusiutuvan energian kuntakatselmuksia.
 
Katselmuksissa kartoitetut konkreettiset toimenpide-ehdotukset ovat mahdollistaneet uusiutuvan energian käytön lisäämisen kannattavasti kunnissa ja kuntien yhteistyökohteissa.
 
Lue lisää linkistä!

 

Katselmuksia »