LCA Consulting Oy

LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksia

LCA Consulting on toteuttanut useammalle kaupungille ja kunnalle Motivan mallin mukaisia uusiutuvan energian kuntakatselmuksia. Katselmuksilla tuottettua tietoja ja tuloksia katselmoidut kohteet ovat voineet hyödyntää mm. HINKU-tavoitteiden, resurssiviisausohjelmien ja energiatehokkuussopimuksiin liittyvien tavoitteiden toteuttamisessa.

Uusiutuvan energian enegian kuntakatselmuksen myötä katselmoitaville kohteille on muodostunut selkeä kokonaiskuva kunnan energian käytön nykytilasta. Kokonaiskuvan selkeyttämiseksi katselmuksessa laaditaan selkeät ja tarkat energiataseet, joihin on suurimmissa katseloitavissa kohteissa sisällytetty erikseen teollisuuden erittelemätön polttoainekäyttö.

Katselmuksessa toteutetaan laaja uusiutuvien energianlähteiden kartoitus, jonka perusteella saadaan tietoa alueella käytettävissä olevista uusiutuvista energiavaroista.

Konkreettiset toimenpide-ehdotukset ovat mahdollistaneet katselmoitaville kohteille uusiutuvan energian käytön lisäämisen kannattavasti kaupunkien ja kuntien omissa kohteissa ja yhteistyökohteissa.

Kuuntele Motivan-tutkapari podcast Lappeenrannan uusiutuvan energian kuntakatselmuksesta tästä.

Lue myös Lappeenrannan kaupungin uusiutuvan energian kuntakatselmuksesta tästä.

Lue lisää uusiutuvan energian kuntakatselmus -palvelustamme täältä tai ota yhteyttä!