LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Tuupalan puukoulun hiilijalanjälkilaskenta

Rakennusten hiilijalanlaskenta ja laskennalla tuotetut tulokset antavat meille arvokasta tietoa tarkastellun rakennuksen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä ja kuinka niitä voidaan mahdollisesti vähentää. Tuupalan puukoulun hiilijalanjälkilaskenta osoitti, että rakennusmateriaalit aiheuttavat huomattavasti pienemmän hiilijalanjäljen kuin koulun elinkaaren aikaisesta energiankulutuksesta aiheutuu.

Rakennuksen hiilijalanjälkilaskennan toteuttamien

Rakennuksen hiilitaselaskenta voidaan toteuttaa jo rakentamisen hankesuunnitteluvaiheessa tai rakentamisen jälkeen. Jotta rakennusmateriaalien valmistuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt voitaisiin minimoida, materiaalivalintojen vaikuttavuus rakennuksen hiilijalanjälkeen tulisi huomioida jo hankesuunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi materiaalivertailuja varten materiaalilaskennat tulisi toteuttaa vaihtoehtoisille materiaaleille.

Hiilitaselaskennan voi toteuttaa myös rakentamisen jälkeen, kuten Tuupalan koululle tehtiin. Tällöin on tärkeää, että hankkeen dokumentaation olisi tehty riittävän kattavasti ja luotettavasti. Samoin on huomioitava, että materiaalien vertailtavuus ja mahdollisuus vaikuttaa rakennuksen materiaalivalintoihin heikkenee, mikäli materiaalilaskentaa erilaisilla materiaalivaihtoehdoilla ei ole suunnitteluvaiheessa toteutettu. Ainoastaan vaikutusmahdollisuus rakennuksen käyttövaiheeseen, käytön jälkeisen vaiheen kuten rakennuksen purkamisen optimointiin ja materiaalien ohjaamiseen hyötykäyttöön säilyy.

Rakennusmateriaalien vaikutus puukoulun hiilijalanjälkeen

Tuupalan puukoulun hiilijalanjälkilaskenta osoitti, että rakennusmateriaalit aiheuttavat huomattavasti pienemmän hiilijalanjäljen kuin koulun elinkaaren aikaisesta energiankulutuksesta aiheutuu. Koulun sähkön käyttö on suurin hiilijalanjälkeen vaikuttava tekijä, mikä aiheuttaa hieman yli 60 prosenttia koulun elinkaaren aikaisesta hiilijalanjäljestä. Puukoulun lämmitys on toteutettu bioenergialla, mikä osaltaan vähentää kokonaishiilijalanjälkeä.

Hiilijalanjälkilaskelman tulosten mukaan puukoulun materiaalipohjaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat alle 140 kgCO2-ekv/brm2. Rakennustuotteiden kasvihuonekaasupäästöt ovat toiseksi suurin hiilijalanjälkeen vaikuttava tekijä yhteensä n. 23 prosentilla.

Rakentamisen aikainen energiankulutus keskimääräistä suurempi

Tuupalan puukoulun rakentamisen aikainen energiankulutus oli noin 50 % suurempi kuin rakentamisen aikainen energiankulutus on keskimäärin. Rakentamisen aikaiseen energiankulutukseen vaikuttavat mm. Terve-talo kriteeristön noudattaminen, rakentamistapa (elementtien paikallaan asennus ja työkoneiden käyttö) sekä rakentamispaikan sijainti ja rakentamisaika (rakentamisen vuodenaika, joka vaikuttaa mm. valaistus-, ja lämmitystarpeeseen).

Energiankulutus heijastuu rakentamisen aikaisiin kasvihuonekaasupäästöihin, joiden osuus Tuupalan puukoululle on 6 prosenttia koko rakennuksen hiilijalanjäljestä. Rakentamisen aikaiseen energiankulutukseen ja siten hiilijalanjälkeen voidaan vaikuttaa esittämällä urakoitsijalle vaateet bioenergian, biopolttoaineiden ja EKOenergian käytöstä.

Ensisijaisesti rakennusmateriaalien ja rakentamisen laadusta täytyy huolehtia, eikä hiilijalanjäljen vähentäminen saa aiheuttaa riskejä rakentamisessa. Esimerkiksi Tuupalan koulun rakentamisessa noudatettiin Terve-talo kriteeristöä. Tämä voi aiheuttaa rakentamisvaiheessa suuremman hiilijalanjäljen (kuin keskimäärin rakentamisessa), mutta sen ansioista voidaan hyvin todennäköisesti pidentää rakennuksen elinkaaren pituutta ja vähentää saneeraustarvetta. Toisin sanoen ”hinnalla millä hyvänsä” ei kannata lähteä hiilijalanjälkeä pienentämään, vaan tärkeämpää on toimiva rakennus, siinä käyttötarkoituksessa mihin se on suunniteltu.

Lue myös: Hiilijalanjälkilaskenta rakennuksille