LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Hiilijalanjäljen laskeminen

Tuhkan käsittelyn hiilijalanjälkilaskenta

Fortum Waste Solutions Oy halusi selvittää Vaasassa sijaitsevan Westenergy Oy Ab:n jätevoimalan lento- ja APC-tuhkan (Air Pollution Control) käsittelyn hiilijalanjäljen. Koska lento- ja APC-tuhka luokitellaan Suomessa vaarallisesti jätteeksi, sitä ei voida sellaisenaan loppusijoittaa, vaan ennen loppusijoitusta se on käsiteltävä. Tuhkan käsittely tapahtuu Fortumin Waste Solutions Oy:n tuhkajalostamolla Porissa.

Hiilijalanjälkiselvityksessä vertailtiin kahta käsittelymenetelmää: tuhkan jalostusta ja sementtistabilointia. Hiilijalanjälkilaskenta kattoi tuhkan käsittelyn elinkaaren vaiheet Westenergy Oy:n jätteenpolttolaitoksen portilta tuhkajäännöksen loppusijoitukseen, sisältäen tuhkan kuljetuksen käsittelyyn, käsittelyyn tarvittavien syötteiden valmistuksen ja kuljetuksen, käsittelyn energiankulutuksen, työkoneiden käytön, tuhkajäännöksen kuljetuksen sekä sen loppusijoituksen. Tuhkan käsittelymenetelmien hiilijalanjäljen lisäksi saatiin selville, miten hiilijalanjälki jakautuu eri käsittelyvaiheiden välillä.

Fortum Waste Solutions Oy hyödyntää laskennasta saatuja tuloksia sisäisessä tutkimus- ja kehitystyössä ja julkisessa sidosryhmäviestinnässä.