Tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä
LCA Consulting Oy
Y-tunnus 2525366-9
Laserkatu 6
53850 Lappeenranta
info@lca-consulting.fi

Tietojen kerääminen ja käyttäminen
Antamasi tietojen lisäksi, verkkosivupalvelun käyttäjistä kerätään tietoja (kuten käyttäjävolyymit, palvelun käytön ajankohta, palvelun osien käyttö ja käyttäjien maantieteellinen jakauma), Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla. Käytämme tietoja verkkosivujemme kehittämistä varten, sivujemme toiminnallisuuden varmistamiseksi, sekä markkinointiin ja tarjotun palvelun tuottamiseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Lainsäädännön velvoitteiden tai LCA Consultingiin kohdistuvan viranomaisvelvoitteiden täyttämiseksi ja omien oikeuksien turvaamiseksi voi LCA Consultingilla olla tarve paljastaa henkilötietojasi lain sallimissa tai edellyttämissä rajoissa.

Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyytäjälle pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ”oikeus tulla unohdetuksi”. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyytäjälle pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Tietosuojaa koskevan ilmoituksen muutokset
Kehitämme jatkuvasti palvelun ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia. Varaamme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta vapaan harkintamme mukaan, julkaisemme päivitetyn selosteen täällä. Käytettyäsi palvelua hyväksyt voimaan tulleet muutokset. Suosittelemme että luet tietosuojaselosteen säännöllisesti. Käyttämällä LCA Consulting Oy:n ylläpitämää sivustoa hyväksyt tietosuojaa koskeva ilmoituksen ja olet tietoinen sivuston käyttöehdoista.