Sako-ja umpikaivolietteen käsittelyselvitys

LCA Consulting toteuttama selvitys sako ja umpikaivolietteen käsittelystä tuotti tietoa sako- ja umpikaivolietteen määristä, keräyksestä ja käsittelystä lounaisessa Suomessa. Selvityksen mukaan läheskään kaikkien seudun kiinteistöjen lietekaivoja ei tyhjennetä ja lietteitä kuljeteta säännöllisesti asianmukaiseen käsittelyyn jätevedenpuhdistamoille. Ympäristöön puhdistamattomana päätyvät lietteet aiheuttavat merkittävää ravinnekuormaa vesistöille.

Sako- ja umpakaivolietteen käsittely lounaisessa Suomessa

LCA Consulting Oy:n Lounais-Suomen Jätehuollolle toteuttamassa selvityksessä tuotettiin tietoa sako- ja umpikaivolietteen määristä, keräyksestä ja käsittelystä Lounais-Suomessa. Selvityksessä toteutetun kiinteistötietojen vertailun perusteella saatiin arvio sako- tai umpikaivollisista kiinteistöistä ja niiden jakautumisesta kunnittain. Selvityksen mukaan alueella on noin 55 000 kiinteistöä, jotka eivät ole liitettynä keskitettyyn viemäriverkostoon ja niistä noin 43 000:ssa arvioidaan syntyvän sako- ja umpikaivolietteitä.

Seudun jätevesilietteiden vastaanottopaikkoihin toimitetaan vuodessa noin 62 000 m3 sako- ja umpikaivolietettä. Määrä on huolestuttavan pieni, jos sitä vertaa alueelle lasketun kiinteistöissä syntyvän lietteen määrään. Pahimmillaan vuodessa noin 120 000 m3 lietettä päätyy virallisten käsittelypaikkojen ulkopuolelle.

Ympäristöön puhdistamattomana päätyvät lietteet tarkoittavat merkittävää ravinnekuormaa lähivesistöille ja Saaristomerelle. Selvitys osoitti, että Lounais-Suomessa sako- ja umpikaivolietteen käsittelyn tilanne on hälyttävä ja käsittelyn kuntoon laittamiseen on ryhdyttävä välittömästi.
Aiheesta muualla uutisoituna