Resurssiviisauskartoitus

 
Resurssiviisauskartoitus tehostaa yrityksen raaka-aineiden, sivuvirtojen ja energian käyttöä. Resurssiviisauskartoituksella tuotetulla tiedolla yritykset voivat tehdä muutoksia omaan toimintaansa ja yhtenäistää käytäntöjään.
 
Resurssiviisauskartoituksissa määritellään yrityksen resurssiviisauden lähtötaso, materiaalitase ja tunnistetaan kehityskohteet resurssiviisauden lisäämiseksi yrityksessä.
 
Resurssiviisauskartoituksissa tarvittava tiedonkeruu toteutetaan niin, että se on kartoitettavalle yritykselle mahdollisimman tehokasta, vaivatonta ja selkeää.
 

resurssiviisauskartoitus


resurssiviisauskartoitus

 
Resurssiviisauskartoituksen tuloksena tuotetaan toimenpidesuunnitelma, joka sisältää konkreettiset toimenpide-ehdotukset raaka-aineiden, energian ja sivuvirtojen hyödyntämisen tehostamiseksi. Toimenpidesuunnitelmassa tunnistetaan myös yrityksen resurssiviisauden esteet ja ajurit, ja esitetään toimenpiteitä esteiden poistamiseksi ja ajureiden vahvistamiseksi.
 
Resurssiviisauskartoituksessa tunnistetut toimenpiteet voidaan sisällyttää helposti osaksi esim. yrityksen laatu- tai ympäristöjärjestelmän vuosittaisia kehitystoimia.Resurssitehokkuuden tavoittelu tuo yritykselle kustannussäästöjä ja kilpailuetua. Tavoittelu saa aikaan myös positiivisen vaikutuksen yrityksen toimintaan.


Asiakasreferenssejämme:

PK-yrityksille tehdyt kartoitukset

 
LCA Consulting on toteuttanut jo kymmenelle Etelä-Karjalalaiselle yritykselle kartoituksen. Kartoituksissa on selvitetty yrityksen tarpeita raaka-aineiden, energiavirtojen sekä sivuvirtojen hyödyntämiseksi ja käytön tehostamiseksi.

Lue lisää täältä.

 
 
 
 
 

Resurssiviisaus »