LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Resurssiviisaus osana yritysten toiminta

LCA Consulting toteutti kymmenelle eteläkarjalaiselle yritykselle resurssiviisauskartoituksen osana ”FISS Etelä-Karjalan teollisten symbioosien palvelu” –hanketta. Sivuvirtojen hyödyntämiseksi ja käytön tehostamiseksi resurssiviisauskartoituksella tuotettiin tietoa myös Synergie ® -resurssitietokantaan.

LCA Consultingin toteuttamilla resurssiviisauskartoituksilla selvitettiin kymmenen Etelä-Karjalan alueen yrityksen tarpeita raaka-aineiden, energiavirtojen sekä sivuvirtojen hyödyntämiseksi ja käytön tehostamiseksi. Samalla tuotettiin tietoa hukka- ja sivuvirroista Synergie ® -resurssitietokantaan, jonka avulla voidaan etsiä valtakunnallisesti tai maakunnallisesti sopivia symbioosikumppanuuksia.

Resurssiviisauskartoituksiin osallistuneille yrityksille luotiin materiaalitaseet, etsittiin kehityskohteita ja laadittiin toimenpidesuunnitelma jatkotoimille teollisten symbioosien ja kiertotalouden edistämiseksi. Resurssiviisauskartoituksiin osallistui mm. Laitex Oy, Szepaniak yhtiöt Oy ja Lehmus Roastery Oy.

Toteutus

”Lähtötaso resurssitehokkuudessa on osallistuvilla yrityksillä ollut keskimäärin kohtalaisella tasolla. Toisaalta resurssiviisauskartoituksen aikana osallistuvia yrityksiä on herätelty pohtimaan lisää mm. oman tuotannon materiaalien uudelleenhyödyntämismahdollisuuksia. Mukavasti kuitenkin monessa yrityksessä on tunnistettu resurssitehokkuuden aikaansaama positiivinen vaikutus yritysten toimintaan”, sanoo Antti Niskanen LCA Consultingilta.

Resurssiviisauskartoitus-selvitystyö toteutettiin Wirma Lappeenrannan toimeksiantona osana Wirma Lappeenrannan ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston ”FISS Etelä-Karjalan teollisten symbioosien palvelu” –hanketta. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, Lappeenrannan kaupunki ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto.