Uusiutuvan energian kuntakatselmuksia

LCA Consulting on toteuttanut useammalle kaupungille ja kunnalle Motivan mallin mukaisia uusiutuvan energian kuntakatselmuksia. Katselmuksilla tuottettua tietoja ja tuloksia katselmoidut kohteet ovat voineet hyödyntää mm. HINKU-tavoitteiden, resurssiviisausohjelmien ja energiatehokkuussopimuksiin liittyvien tavoitteiden toteuttamisessa.
 

Uusiutuvan energian enegian kuntakatselmuksen myötä katselmoitaville kohteille on muodostunut selkeä kokonaiskuva kunnan energian käytön nykytilasta. Kokonaiskuvan selkeyttämiseksi katselmuksessa laaditaan selkeät ja tarkat energiataseet, joihin on suurimmissa katseloitavissa kohteissa sisällytetty erikseen teollisuuden erittelemätön polttoainekäyttö.
 
Katselmuksessa toteutetaan laaja uusiutuvien energianlähteiden kartoitus, jonka perusteella saadaan tietoa alueella käytettävissä olevista uusiutuvista energiavaroista.
 
Konkreettiset toimenpide-ehdotukset ovat mahdollistaneet katselmoitaville kohteille uusiutuvan energian käytön lisäämisen kannattavasti kaupunkien ja kuntien omisssa kohteissa ja yhteistyökohteissa.
 

Kuuntele Motivan-tutkapari podcast Lappeenrannan uusiutuvan energian kuntakatselmuksesta tästä

Lue myös Lappeenrannan kaupungin uusiutuvan energian kuntakatselmuksesta tästä