Teknologiavertailu biokaasulaitoksille

Etelä-Karjalan Jätehuollolle tehdyssä selvityksessä tarkasteltiin vaihtoehtoisia biojätteen ja yhdyskuntajätevesilietteen käsittelyteknologioita. Tarkastellut vaihtoehtoiset käsittelymenetelmät olivat kuivamädätys ja kompostointi olemassa olevassa kompostointilaitoksessa, sekä näiden yhdistelmä.

Selvityksessä vertailtiin eri teknologiavaihtoehtojen ilmastonlämpenemis- ja rehevöitymisvaikutus sekä ravinnekierto. Ravinnekierron laskennassa huomioitiin typpi- ja fosforihäviöt luontoon, ja ravinteiden päätyminen kompostoinnin tai mädätyksen lopputuotteeseen. Lisäksi selvityksessä tehtiin teknologiavertailu biohajoavien jätteiden käsittelystä syntyvien rejektivesien käsittelylle.

Lue lisää teknologiavertailusta ja muista jätehuollon palveluistamme täältä tai ota yhteyttä!