Liittimen kevyt LCA-tarkastelu

Toteutimme kevyt LCA –tarkastelun yleisliittimelle. Selvityksessä laskettiin pienen yleisliittimen valmistuksen aiheuttama ilmastonlämpenemisvaikutus ”kehdosta portille” – rajauksella. Selvityksessä tunnistettiin eri
osakomponenttien valmistuksen, sekä esimerkiksi komponenttien elinkaaren aikaisten kuljetusten vaikutukset koko
tuotteen aiheuttamaan ilmastonlämpenemisvaikutukseen.

Lue lisää elinkaariarvioinnista ja muista palveluistamme täältä tai ota yhteyttä!