KUPILKAn hiilijalanjälki

 
LCA Consulting toteutti Plasthill Oy:lle KUPILKAn hiilijalanjälkiselvityksen. Selvityksessä toteutettiin hiilijalanjäljen laskenta yhdelle KUPILKA-kolmiopakkaukselle, sisältäen: Kupilka 21 –eräjuoma-astian ja lusikan, sekä tuotekortin, juuttinarun, tuotepakkauksen ja kuljetuspakkauksen.
 
KUPILKA-kolmiopakkauksen hiilijalanjälkilaskennassa noudatettiin soveltaen kansainvälisiä elinkaariarviointistandardeja ISO 14040 ja ISO 14044. Laskennan tuloksena tuotettiin konkreettinen hiilijalanjälkiluku, jota yritys voi hyödyntää mm. tuotteen myynnissä ja markkinoinnissa erottumalla kilpailijoista sekä vastaamalla ympäristötietoisten asiakkaiden vaatimuksiin.
 

Hiilijalanjälkiselvitys

 
Hiilijalanjälkiselvitys tuottaa yritykselle sekä konkreettisen luvun oman toimintansa tai tuotteensa hiilijalanjäljestä, että toimenpide-ehdotuksia, miten hiilineutraalisuus voidaan saavuttaa. Hiilijalanjälkiselvitys tuottaa tietoa, jonka avulla yritykset voivat tehdä muutoksia omaan toimintaansa, kuten suunnitella ja optimoida toimintojaan, alihankankintaketjujaan ja yhtenäistää käytäntöjään kohti hiilineutraalimpaa (parhaimmillaan täysin hiilineutraalia) toimintaa. Hiilijalanjälkiselvitys voidaan toteuttaa niin olemassa olevalle toiminnalle kuin suunnitteluvaiheessa olevalle toiminnalle.
 
”Hiilijalanjälkiselvitys esimerkiksi ennen tuotannon aloittamista ja laiteinvestointeja osoittaa ne tuotannon vaiheet, jotka ovat kriittisiä toiminnan hiilineutraaliuden kannalta. Selvityksellä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää monipuolisesti mm. alihankintavalinnoissa, teknologiavalinnoissa ja tulevan tuotannon optimoinnissa”, kertoo Antti Niskanen LCA Consultingilta.

Lue lisää hiilijalanjälkipalvelustamme täältä tai ota yhteyttä!