KUPILKAn hiilijlanjälki

 
LCA Consulting toteutti Plastihill Oy:lle KUPILKAn hiilijalanjälki-selvityksen. Selvityksessä toteutettiin hiilijalanjäljen laskenta yhdelle KUPILKA-kolmiopakkaukselle, sisältäen: Kupilka 21 –eräjuoma-astian ja lusikan, sekä tuotekortin, juuttinarun, tuotepakkauksen ja kuljetuspakkauksen.
 
KUPILKA-kolmiopakkauksen hiilijalanjälkilaskennassa noudatettiin soveltaen kansainvälisiä elinkaariarviointistandardeja ISO 14040 ja ISO 14044. Laskennan tuloksena tuotettiin konkreettinen hiilijalanjälkiluku, jota yritys voi hyödyntää mm. tuotteen myynnissä ja markkinoinnissa erottumalla kilpailijoista sekä vastaamalla ympäristötietoisten asiakkaiden vaatimuksiin.
 

Hiilijalanjälkiselvitys

 
Hiilijalanjälkilselvityksellä yritys saa sekä konkreettisen luvun oman toimintansa tai tuotteensa hiilijalanjäljestä, että toimenpide-ehdotuksia, miten hiilineutraalisuus voidaan saavuttaa. Hiilijalanjälkiselvitys tuottaa tietoa, jonka avulla yritykset voivat tehdä muutoksia omaan toimintaansa, kuten suunnitella ja optimoida toimintojaan, alihkankintaketjujaan ja yhtenäistää käytäntöjään kohti hiilineutraalimpaa (parhaimmillaan täysin hiilineutraalia) toimintaa. Hiilijalanjälkiselvitys voidaan toteuttaa niin olemassa olevalle toiminnalle kuin suunnitteluvaiheessa olevalle toiminnalle.
 
”Hiilijalanjälkiselvitys esimerkiksi ennen tuotannon aloittamista ja laiteinvestointeja osoittaa ne tuotannon vaiheet, jotka ovat kriittisiä toiminnan hiilineutraaliuden kannalta. Selvityksellä saatuja tuloksia voidaan hyödyntää monipuolisesti mm. alinhankintavalinnoissa, teknologiavalinnoissa ja tulevan tuotannon optimoinnissa”, kertoo Antti Niskanen LCA Consultingilta.
 
Alla oleva kuvasta nähdään missä kaikessa hiilijalanjälkiselvityksen tuloksia voidaan hyödyntää monipuolisesti:

KUPILKAn hiilijlanjälki