Kaatopaikkakaasujen leviämismallinnus

Toteutimme kaatopaikkakaasun sisältämän rikkivedyn leviämismallin Karanojan kaatopaikalle.

Rikkivetypäästön leviämistä tutkittiin todelliseen leviämisympäristöön, kaatopaikan lähialueella. Leviämismallinnuksen tulokset esitettiin havainnollisina pitoisuussarjoina, graafisesti karttapohjassa. Leviämismallinnuksen tuloksena saatiin arvio siitä kuinka laajalla alueella rikkivedyn hajukynnys ylittyyy rikkivedylle asetettuihin raja-arvoihin nähden.

Lue lisää leviämismallinnuspalvelustamme täältä tai ota yhteyttä!