Biokaasulaitoksen melumallinnus

Toteutimme suunnitteilla olevan biokaasulaitoksen melumallinnuksen Mäntsälän Biovoima Oy:lle. Melumallinnuksella tuettiin laitoksen ympäristölupaprosessin etenemistä. Melumallinnuksen tuloksena tuotettiin biokaasulaitoksesta yksinään, sekä laitoksesta ja sen vierestä kulkevista teistä yhteensä aiheutuva keskiäänitaso lähimmissä asuinrakennuksissa päivä- ja yöaikaan. Lisäksi mallinnuksella tuotettiin melukartta, joka kuvaa melun leviämisen laitoksen lähialueelle desibelivyöhykkeittäin. Melumallinnuksen laadinnasta ja tuloksista tuotettiin viranomaisvaatimusten mukainen raportti, sisältäen vertailun laitoksen aiheutuvan melun lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin.

Melumallinnus tukee investointikohteiden ympäristölupa- ja YVA prosessien etenemistä, lue lisää melumallinnuksesta ja muista palveluistamme täältä tai ota yhteyttä!