Ravinnekierron edistäminen

 
Ravinnekierron edistämisen palveluilla löydetään tekniikat, laitokset ja hyödyntämiskohteet, joiden hyödyntäminen maksimoi jätejakeiden ravinnekierron ja materiaalikierron. Ravinnekierron edistämisen mallinnuksella tuotetaan tietoa prosessien valintoihin, hallintaan ja kehittämiseen.
 
Ravinteiden edistämisen palveluissa tarkastellaan typen ja fosforin kiertoa olemassa olevassa järjestelmässä tai suunnitteilla olevissa teknologiavaihtoehdoissa.
 
Tarkasteluun on mahdollista sisällyttää myös lopputuotteen hyötykäyttömahdollisuuksien kartoitus.

Ravinnekierron edistäminen

Palvelun avulla jätehuoltoyhtiöt pystyvät muodostamaan kokonaiskuvan alueen ravinnekierrosta ja jätejakeiden ravinteiden hyötykäyttö- ja kierrätysasteesta. Tuloksia voidaan hyödyntää kiertotalouden mukaisten tavoitteiden noudattamiseen biohajoavien jätteiden käsittelyssä ja kehitystoiminnassa liittyen ravinnekierron edistämiseen nykyisessä tai suunnitteilla olevassa laitoksessa.


Ravinnekierron asiakasreferenssejämme:

 
Lue linkistä Pirkanmaan Jätehuollolle tehdystä biokaasulaitoksen elinkaariarviointiselvityksestä Uusiouutisista 08/2015:
 
Biokaasulaitoksen elinkaariarviointiselvitys
 
Ravinnekiertotarkastelu toteutettiin osana suurempaa selvitystä sopivasta biokaasulaitoksen sijainti- ja kaasun hyötykäyttötavoista.
Ravinnekiertotarkastelun tuloksena asiakas sai tietoa omien prosessiensa kehittämiseen ja syvempää ymmärrystä lopputuotemarkkinoiden merkittävyydestä ravinteiden kierrossa.
 

 

Biokaasulaitoksen elinkaariarviointiselvitys»