LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Rakennusten hiilijalanjälki

Rakentamisen aluetaloudellisten vaikutusten tarkastelu

LCA Consulting toteutti selvityksen rakentamisen aluetaloudellisten vaikutusten tarkastelusta Puurakes-hankkeen pilottikohteelle.

Selvityksessä toteutettiin Puurakes-hankkeen pilottikohteen, Mikkelin uuden eteläisen aluekoulun, rakentamisen aluetaloudellisten vaikutusten tarkastelu. Vaikutuksia tarkasteltiin ns. rakentamisen ideaalitilanteessa, jossa koulurakennus on betonista ja puusta rakennettava hybridirakenne, ja puumateriaalin alkuperä on Etelä-Savon maakunnasta. Etelä-Savon Puurakes-pilottikohteen aluetaloudellinen selvitys on osa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun (XAMK) hallinnoimaa Puurakentaminen Etelä-Savossa (Puurakes) -hanketta.