LCA Consulting Oy

LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Ympäristötuoteseloste EPD

Ympäristötuoteselosteiden (EPD) laadinta

LCA Consulting laati Forcit Oy:lle räjähteiden ympäristötuoteselosteet (EPD) 11:lle Forcitin valmistamalle tuotteelle. Tarkastellut tuotteet valmistetaan Suomessa, Ruotsissa tai Norjassa. EPD:t ohjattiin valmistumisensa jälkeen kolmannen osapuolen verifiointiin ja ne julkaistiin EPD Norge -ohjelmatoimijan alla. Forcit käyttää laadittuja EPD-dokumentteja mm. julkisessa sidosryhmäviestinnässään sekä asiakaskeskusteluissa kertomaan tuotteidensa ympäristösuorituskyvystä.

EPD:t laadittiin ISO-standardien, EN 15804:A1 ja relevanttien tuoteryhmäsääntöjen mukaisesti. Asiakkaalle toimitettiin laadittujen EPD-dokumenttien lisäksi kattava LCA-/taustaraportti, jossa avattiin tarkasteltavien tuotteiden ympäristövaikutuksiin eniten vaikuttavia prosessi- ja elinkaarenvaiheita sekä muita yksittäisiä merkittäviä tekijöitä. Projektin myötä asiakkaan ymmärrys ja tietämys omien tuotteidensa ympäristön kannalta relevanteimmista tekijöistä lisääntyi ja he pystyvät keskustelemaan sujuvammin eri sidosryhmiensä kanssa tuotteidensa kestävyydestä ja ympäristösuorituskyvystä.

Ympäristötuoteseloste (EPD) on standardimuotoinen, yritysten väliseen sekä kuluttajaviestintään käytetty dokumentti, jossa kerrotaan laajalti tuotteen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Lue lisää ympäristötuoteselosteiden tarjoamista mahdollisuuksista täältä!