LCA Consulting Oy

LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Paperilautasten hiilijalanjälkiselvitys

LCA Consulting laski hiilijalanjäljen Oy Mini-Maid Ab:n valmistamille paperilautasille. Mini-Maid on yksi Euroopan johtavista paperilautasia valmistavista yrityksistä.

Hiilijalanjälki laskettiin hiilijalanjälkistandardin ISO 14 067 mukaisesti. Hiilijalanjäljen lisäksi laskennassa selvisi, millä tekijöillä on suurin vaikutus hiilijalanjälkeen.

Hiilijalanjälkiselvitykseen sisällytettiin mukaan elinkaaren vaiheet kehdosta asiakkaalle (ns. cradle-to-customer) -systeemirajauksella, sisältäen kartongin valmistuksen ja kuljetuksen, lakkauksen, tuotteen valmistuksen ja kuljetuksen asiakkaalle. Lisäksi laskentaan sisällytettiin mukaan elinkaaren vaiheisiin oleellisesti liittyvät taustaprosessit, kuten sähkön, höyryn, kemikaalien ja polttoaineiden tuotanto ja jätteiden käsittely.

Euroopan Unionin SUP-direktiivin myötä paperituotteiden kysynnän arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa merkittävästi. Direktiivin tavoitteena on vähentää muovituotteiden haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Mini-Maid halusi laskea tuotteidensa hiilijalanjäljen pysyäkseen kilpailukykyisenä yrityksenä kansainvälisillä markkinoilla ja tarjotakseen tietoa asiakkailleen ja sidosryhmilleen tuotteidensa hiilijalanjäljestä. Tulevaisuudessa Mini-Maid haluaa viestiä julkisesti tuotteidensa hiilijalanjäljestä ja välittää tietoa asiakkailleen ja muille sidosryhmille.