LCA Consulting Oy

LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Image Alt
Ympäristöalan asiantuntijuutta vankalla ammattitaidolla

Palvelumme

Asiantuntijapalveluita asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti

Toteutamme projektit aina asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja luotettavasti. Osaamisemme on alamme huippua ja seuraamme alan kehitystä ja tutkimuksia jatkuvasti. Työn korkea laatu ja asiakastyytyväisyys kulkevat käsi kädessä ja ne ovat molemmat meille kunnia-asia. Asiakkaamme kiittävät meitä joustavuudesta ja ketteryydestä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa teemme työtä kestävämmän ympäristön eteen joka päivä.

Palvelumme jakautuvat neljään pääalueeseen, jotka ovat Hiilijalanjälki, Elinkaariarviointi, Ympäristöpalvelut ja Koulutuspalvelut. Pääset tutustumaan palveluihimme tarkemmin alla.

Mikäli kaipaat lisätietoa palveluistamme tai apua ympäristöalan haasteisiin, olethan yhteydessä asiantuntijoihimme!

HIILIJALANJÄLKI

Hiilijalanjälkilaskennan avulla saadaan selville elinkaaren aikaiset ilmastonmuutosvaikutukset

Hiilijalanjälkilaskenta tuottaa tuotteen, palvelun, rakennuksen tai oman toiminnan hiilijalanjäljen numeroarvon lisäksi selkeän kokonaiskuvan hiilijalanjälkeen vaikuttavista tekijöistä. Laskennan tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi oman tuotannon tai toiminnan vähähiilisyyden lisäämiseksi ja kehittämiseksi. Selvitykseen voidaan lisätä toimenpide-ehdotuksia hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

ELINKAARIARVIOINTI

Elinkaariarvioinnilla kattavasti tietoa ympäristövaikutuksista

Elinkaariarviointi (engl. Life Cycle Assessment) tuottaa tietoa tuotteiden, palveluiden, järjestelmien elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Tietoa voidaan hyödyntää monipuolisesti yrityksen toiminnan kehittämiseksi tutkimus- ja kehitystyöhön, viestintään sekä markkinointiin. Laadimme myös ympäristötuoteselosteita (EPD), joilla viestitään tuotteelle tehdyn elinkaariarvioinnin todennetut tulokset.

YMPÄRISTÖPALVELUT

Ympäristöpalvelumme tuottavat tietoa jätteen erilliskeräykseen, ympäristölupahakemukseen ja tukevat edelläkävijäkuntia ja kaupunkeja ilmastotyössä

Ympäristöpalvelumme edistävät kiertotaloutta ja auttavat yrityksiä, jätelaitoksia, kaupunkeja ja kuntia rakentamaan kestävää tulevaisuutta, edistämään uuden liiketoiminnan syntymistä ja saavuttamaan kustannussäästöjä. Jätehuollon palveluihimme kuuluu jätteen erilliskeräys ja karttapalvelu. Leviämismallinnuksen tuloksia voi hyödyntää esim. ympäristöluvissa ja muussa viranomaisraportoinnissa.

KOULUTUKSET

Tunnistatko tarvetta oppia lisää? Koulutuspakettimme tarjoavat kattavan sisällön elinkaariarvioinnista ja hiilijalanjälkilaskennasta

Koulutuspakettimme antavat valmiudet ja taustatiedot päätöksentekoon ja sidosryhmäviestintään hiilijalanjäljestä, ympäristövaikutuksista ja hiilineuraalisuussuunnitelmista. Koulutuspakettien sisällöissä huomioimme asiakkaan tietotarpeet ja lähtötason.

Haluatko kuulla lisää?