Ympäristöohjelmat

Ympäristöohjelman laadinta edesauttaa kuntaa tunnistamaan omat ympäristöön liittyvät vahvuudet ja kehittämisen kohteet sekä löytämään konkreettisia keinoja ympäristövaikutusten pienentämiseen. Ympäristöohjelmiin voidaan sisällyttää myös eri toimijoiden, kuten yritysten, kartoitus ja sitouttaminen osaksi kunnan ympäristöohjelman toimijoiksi.

Ympäristöohjelmilla tuotetaan kunnalle kootusti informaatiota ympäristöasioita koskeviin kehitysprojekteihin. Tuotettu informaatio tukee kunnan strategista suunnittelua ja kunnan imago vastuullisena toimijana parantuu.

Palvelemme asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti ympäristöohjelmien laatimisen lisäksi myös ympäristöohjelmien päivittämisessä, toimenpiteiden suunnittelussa sekä seurannassa. Ympäristöohjelmat tukevat kuntia tarvekohtaisin selvityksin, kartoituksin ja laskelmin kuntien ympräistötavoitteiden ja strategioiden mukaisessa seurannassa ja kehittämisessä. Ympäristöohjelmien työpaketti rakennetaan aina kunnan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan. Toteutamme ympäristöohjelmia myös alueille ja maakunnille.