Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen myötä kunnalle muodostuu kokonaiskuva energiantuotannon ja -kulutuksen nykytilanteesta. Katselmuksessa tunnistetaan uusiutuvien energialähteiden varannot ja niiden hyödyntämismahdollisuudet kunnan alueella.

Katselmukseen sisällytetään kuntaa eniten kiinnostavat toimenpide-ehdotukset uusiutuvan energianlähteiden käytön lisäämiseksi joko kunnan omissa toiminnoissa tai yhteistyökohteissa muiden kunnan alueen toimijoiden kanssa.

Löydetyillä toimenpiteillä voidaan saavuttaa sekä kustannussäästöjä että saada aikaan positiivisia vaikutuksia ympristöön ja edistää uuden liiketoiminnan syntymistä uusiutuvan ja paikallisen energiantuotannon myötä. Kuntakatselmuksessa voidaan rajata tarkasteltavaa aluetta tai painopisteitä katselmoitavan kohteen tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi painottamalla kunnan omien kiinteistöjen energiaratkaisuja tai keskittymällä aurinkoenergiaan ja biomassan energiahyötykäyttöön tuulivoiman sijaan.

Uusiutuvan energian kuntakatselmus on katselmusprosessi, jossa kartoitetaan kunnan nykyisen energiantuotannon ja käytön tilanne, sekä tunnistetaan todelliset uusiutuvan energian varannot ja niiden hyödyntämismahdollisuudet kunnan alueella. Kuntakatselmuksen toimenpide-ehdotuksille lasketaan vuosisäästöt, takaisinmaksuajat ja CO2-päästövähentymät investoinneille.

Työ ja elinkeinoministeriön mallin mukaisiin Uusiutuvan energian kuntakatselmuksiin voi hakea selvityshankkeen mukaista tukea. Tuki haetaan Business Finlandilta. Haettavan tuen määrä on kaikille kunnille ja kaupungeille 50 %. Tukea voi saada myös kunnan omaan työhön. LCA Consulting palvelee katselmoijakuntaa aina tuen hakuprosessista lähtien. Lisätietoa löydät vielä Motiva:n sivuilta.