Päästölaskennat

Päästölaskenta tukee kaupunkien ja kuntien ilmasto- ja raportointityötä, tuottaen päästölähteiden peruskartoituksen, nykyhetken päästötilanteen ja havainnoiden päästöissä tapahtuneet muutokset.

Raportointivelvollisuuksien lisäksi päästölaskenta tuottaa kaupungeille ja kunnille tietoa strategisten ja toiminnallisten päätösten teon tueksi ja auttaa kohdentamaan ilmastotoimia tehokkaasti.

Käyttämillämme päästölaskentamenetelmillä tuotetaan vertailukelpoiset tulokset kaupungeille ja kunnille aiemmin toteutetun GHG-protokollan (GPC-standardi), Kasvener-, Carbonn-, Hinku- ja Hilma-laskennan kanssa. Laskennan tulokset ovat suoraan käytettävissä kaupunkien ja kuntien vuosittaisten strategisten raportoinnin ja sitoumusten raportointivelvollisuuksien täyttämiseen.

Kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelma (SECAP)

Toteutamme ja avustamme kaupunkeja ja kuntia kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman eli Sustainable Energy and Climate Action Planin (SECAP) laadinnassa. Avustamme Covenant of Mayors for Climate & Energy (Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen) liittyneitä kaupunkeja ja kuntia kokonaisvaltaisesti kaikissa SECAP:n vaiheissa.

Kaupunginjohtajien ilmasto ja energia sopimus, eli Covenant of Mayors for Climate & Energy on jatkoa aiemmalle Euroopan Komission koordinoimalle Covenant of Mayorsille (Kaupunginjohtajien ilmastosopimus). Sopimukseen liittyneet kaupungit ovat sitoutuneet tavoitevuodesta 40 % päästövähennystavoitteen lisäksi laatimaan Kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman viimeistään kahden vuoden kuluessa liittymisestään sopimukseen.

Tutustu lisää: Covenant of Mayors