Päästölaskennat

Päästölaskenta tukee kaupunkien ja kuntien ilmasto- ja raportointityötä, tuottaen päästölähteiden peruskartoituksen, nykyhetken päästötilanteen ja havainnoiden päästöissä tapahtuneet muutokset.

Raportointivelvollisuuksien lisäksi päästölaskenta tuottaa kaupungeille ja kunnille tietoa strategisten ja toiminnallisten päätösten teon tueksi ja auttaa kohdentamaan ilmastotoimia tehokkaasti.

Käyttämillämme päästölaskentamenetelmillä tuotetaan vertailukelpoiset tulokset kaupungeille ja kunnille aiemmin toteutetun GHG-protokollan (GPC-standardi), Kasvener-, Carbonn-, Hinku- ja Hilma-laskennan kanssa. Laskennan tulokset ovat suoraan käytettävissä kaupunkien ja kuntien vuosittaisten strategisten raportoinnin ja sitoumusten raportointivelvollisuuksien täyttämisen

SECAP-laskenta: Toteutamme ja avustamme kaupunkeja ja kuntia Sustainable Energy and Climate Action Planin (SECAP), eli Kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman laadinnassa.

Avustamme Covenant of Mayors for Climate & Energy (Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus) liittyneitä kaupunkeja ja kuntia kokonaisvaltaisesti kaikissa SECAP:n vaiheissa. Covenant of Mayors for Climate & Energy on jatkoa aiemmalle Euroopan Komission koordinoimalle Covenant of Mayorsille (Kaupunginjohtajien ilmastosopimus). Sopimukseen liittyneet kaupungit ovat sitoutuneet tavoitevuodesta 40 % päästövähennystavoitteen lisäksi sitoutuneet laatimaan Kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman viimeistään kahden vuoden kuluessa liittymisestään sopimukseen.