Ilmasto-ohjelmat

Ilmasto-ohjelma ohjaa kuntaa, kaupunkia tai maakuntaa kohti kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä ja energiatehokkaampia toimintoja sekä edesauttaa tunnistamaan nykyiset ja tulevat sään ääri-ilmiöt. Ilmasto-ohjelmat mahdollistavat kunnalle kokonaisvaltaisen lähestymistavan ilmastonmuutosvaikutusten ennaltaehkäisyyn ja niihin varautumiseen.

Ilmasto-ohjelma voidaan liittää osaksi kunnan, kaupungin tai maakunnan strategista suunnittelua tai esimerkiksi osaksi ympäristöohjelmaa ja päästötaselaskentaa. Ilmasto-ohjelmaan voidaan sisällyttää myös eri toimijoiden, kuten yritysten, kartoitus ja sitouttaminen osaksi ilmasto-ohjelman toimijoita.

Ilmasto-ohjelmat ja niihin liittyvät kehityspalvelut tukevat kuntia, kaupunkeja ja maakuntia tarvekohtaisin selvityksin, kartoituksin ja laskelmin ilmastotavoitteiden ja stategioiden mukaisessa seurannassa. Ilmasto-ohjelmien työpaketti rakennetaan aina tarpeiden ja ilmastotavoitteiden mukaan.

Palvelemme asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti ilmasto-ohjelmien laatimisen lisäksi myös ilmasto-ohjelmien päivittämisessä, ilmastotoimenpiteiden suunnittelussa ja seurannassa. Seuranta voidaan kytkeä osaksi päästötaselaskentaa.