Palvelumme kaupungeille ja kunnille

Tarjoamme kunnille ja julkisille toimijoille kattavasti ja monipuolisesti asiantuntijapalveluita, joiden avulla voidaan tunnistaa omat ympäristöön liittyvät vahvuudet ja kehittämisen kohteet, sekä löytää konkreettisia keinoja ympäristövaikutusten pienentämiseen.

Palvelumme tukevat toimijoita ympäristötavoitteiden saavuttamisessa, strategioiden mukaisessa seurannassa ja kehittämisessä. Palveluillamme tuotetulla tiedolla voidaan saavuttaa sekä kustannussäästöjä että aikaan saada positiivisia vaikutuksia ympäristöön ja edistää uuden liiketoiminnan syntymistä esimerkiksi uusiutuvan ja paikallisen energiantuotannon myötä.

Katselmukset, ohjelmat ja mallinnukset

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen myötä katselmoitavalle alueelle muodostuu kokonaiskuva energiantuotannon ja -kulutuksen nykytilanteesta ja samalla saadaan tietoa uusiutuvien energialähteiden varannoista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista. Katselmuksessa selvitetään konkreettiset mahdollisuudet lisätä uusiutuvaa energiaa kannattavasti katselmoitavan alueen omiin kohteisiin ja yhteistyökohteisiin.

Ilmasto-ohjelmat tuottavat tuloksena kunnalle kokonaisvaltaisen lähestymistavan ilmastonmuutosvaikutusten ennaltaehkäisyyn ja niihin varautumiseen. Ilmasto-ohjelma ohjaa kuntaa kohti kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä ja energiatehokkaampia toimintoja, sekä edesauttaa tunnistamaan nykyiset ja tulevat sään ääri-ilmiöt.

Ympäristöohjelmat mahdollistavat kunnalle tunnistaa omat ympäristöön liittyvät vahvuudet ja kehittämisen kohteet, samalla löydetään konkreettisia keinoja ympäristövaikutusten pienentämiseen. Ympäristöohjelmilla ja ympäristöohjelmien kehityspalveluilla tuotetaan kunnalle kootusti informaatiota ympäristöasioita koskeviin kehitysprojekteihinsa.

Teemme myös viranomaisvaatimusten mukaisia melumallinnuksia alueille ja liikenneväylille. Alueelliset melumallinnukset tukevat kaupunkeja kaavoituksessa ja strategisessa suunnittelussa. Melumallinnusten avulla voidaan tutkia lähimmissä häiriintyvissä kohteissa (esim. asuinrakennukset, sairaalat, oppilaitokset) koettavaa äänitehotasoa tai tietylle äänitehotasolle altistuvien asukkaiden määrä. Toteutamme myös EU:n velvoittamien suurten kaupunkien meluselvityksiä.

Tutustu tarkemmin palvelutarjontaamme kunkin palvelun omalla esittelysivulla tai ota yhteyttä!