LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Organisaation hiilijalanjälki

Organisaation hiilijalanjälkilaskenta yrityksen strategiatyön tukena

Organisaation hiilijalanjälkilaskenta toteutettiin Ab Rani Plast Oy:lle vuodelle 2020 GHG-protokollan (Greenhouse Gas Protocol) laskentasääntöjen mukaisesti.

Rani Plast on yksi Pohjoismaiden johtava pakkausratkaisujen valmistaja. LCA Consulting on laskenut aiemmin Rani Plastin organisaation hiilijalanjäljen vuodelle 2019. Hiilijalanjälkilaskenta päivitettiin vuoden 2020 tiedoilla osana vuosittaista strategiatyön mittarointia.

Hiilijalanjälkilaskentaan sisällytettiin GHG-protokollan yritysstandardin mukaisesti Scope 1 ja Scope 2 kokonaisuudessaan eli omasta toiminnasta aiheutuvat suorat päästöt ja yrityksen omistamien ajoneuvojen ja työkoneiden päästöt (Scope 1) sekä hankitun energian tuotannosta aiheutuvat päästöt (Scope 2). Organisaation arvoketjun (Scope 3) päästöistä laskentaan sisällytettiin merkittävimmiksi tunnistetut tekijät.

Organisaation hiilijalanjäljen laskeminen on jatkossakin osa Rani Plastin vuosittaista mittarointia, jotta se voi tunnistaa päästövähennystoimenpiteiden vaikutukset kokonaishiilijalanjälkeen.

Tutustu organisaation hiilijalanjälkilaskentapalveluumme lisää täältä.