LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

organisaation hiilijalanjälki

Organisaation hiilijalanjälkilaskenta Ab Rani Plast Oy:n strategiatyön tukemiseksi

LCA Consulting laski yhdelle Pohjoismaiden johtavalle pakkausratkaisujen valmistajalle, Ab Rani Plast Oy:lle, GHG-protokollan (Greenhouse Gas Protocol) mukaisen liiketoiminnan hiilijalanjäljen.

Laskenta toteutettiin oman toiminnan ja arvoketjun aiheuttaman hiilijalanjäljen nykytilanteen selvittämiseksi, jotta Rani Plast pystyisi tunnistamaan merkittävimmät päästöjä aiheuttavat toiminnot ja kehittämään omaa toimintaansa ilmastoystävällisemmäksi, sekä viestimään hiilijalanjäljestään sidosryhmille.

Rani Plast aikoo ottaa organisaation hiilijalanjälkilaskennan osaksi vuosittaista strategiatyön mittarointia. Liiketoiminnan hiilijalanjäljenlaskennan seuranta mahdollistaa yritysten ja organisaatioiden toiminnan päästövaikutusten seurannan osana kestävyys- ja vastuullisuustyötä ja –raportointia.