LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Organisaation hiilijalanjälki Rapala-uistin- ja Marttiini-puukkotuotannolle

Kansainvälinen kalastustarvikkeiden valmistaja, Rapala VMC Oyj, halusi selvittää oman toimintansa sekä arvoketjunsa toiminnasta aiheutuvan hiilijalanjäljen vuosille 2015 ja 2019. Rapala on kiinnostunut kehittämään omaa toimintaansa vähemmän ilmastoa kuormittavaksi ja halusi siten tunnistaa merkittävimmät kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavat toimintonsa organisaatiotasolla. Rapala suunnittelee lisäävänsä organisaation hiilijalanjäljen vuosittain seurattavaksi avainluvuksi ja haluaa viestiä hiilijalanjälkituloksesta sidosryhmilleen.

Rapalan hiilijalanjälki laskettiin noudattaen soveltuvin osin organisaation hiilijalanjälkilaskentaa ohjaavia GHG-protokollan standardeja. Laskennassa huomioitiin Rapalan uistinvalmistuksen lisäksi Marttiini Oy:n ja KL-Teho Oy:n toiminnasta aiheutuvat päästötekijät. Laskentaan sisällytettiin Pärnun, Sortavalan, Vääksyn, Korpilahden ja Rovaniemen tehtaiden ja niiden arvoketjujen toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt.

Toteutettu hiilijalanjälkilaskenta osoitti ilmastonlämpenemisen näkökulmasta merkittävimmät toiminnot ja kokonaisuudet. Tulosten perusteella tunnistettiin toiminnot, joihin kehitystoimet päästöjen vähentämiseksi olisi tärkeää kohdentaa.