LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Jätteen erilliskeräys

Muovipakkausten erilliskeräyksen täydentäminen Keski-Suomessa

LCA-selvityksessä tarkasteltiin muovipakkausten erilliskeräyksen ja käsittelyn ilmastonlämpenemisvaikutuksia ja kustannuksia vaihtoehtoisilla erilliskeräyksen laajuuksilla Keski-Suomen alueella. Lisäksi arvioitiin kiinteistökerätyn muovipakkausjätteen potentiaalista laatua ja määrää. Tarkastelu tehtiin kymmenelle Keski-Suomen kunnalle.