Materiaalivirtojen hallinta- ja raportointityökalu

 
Palvelulla asiakas saa vaivattomasti arvokasta tietoa jätteenkäsittelylaitoksen toimintojen hallintaan ja seuraamiseen.
 
Materiaalivirtojen hallinta ja raportointi toteutetaan erityisellä materiaalivirtojen hallinta- ja raportointityökalulla. Työkalulla tuotetaan raportti, joka sisältää kootusti halutulta ajanjaksolta tiedot alueen materiaali-, energia- ja vesitaseista sekä materiaalien hyötykäyttöasteista.
 
Lisäksi voidaan tuottaa tietoa toiminnan ympäristövaikutuksista, ravinnekierrosta ja taloudellisista vaikutuksista.

Materiaalivirtojen hallinta ja raportointityökalu


Materiaalivirtojen hallinta ja raportointityökalu

 
Materiaalivirtojen hallinnan ja raportoinnin työkalulla tuotetaan asiakkaalle raportti, josta saadaan tarvittavia tunnuslukuja, kuten hyötykäyttöasteita ja vesi- ja energiakulutuksia.
 
Raportteja voidaan tuottaa tarpeen mukaan koko aluetta koskevina yleisraportteina, toimintokohtaisina raportteina sekä materiaalivirtakohtaisina raportteina.
 
Työkalussa tarkastelun alaisuuteen voidaan sisällyttää eri jätejakeita ja vesi- ja energiavirtoja sekä eri alue- ja prosessitasoja.


Asiakasreferenssejämme:

 
Lue materiaalivirtojen hallinta- ja raportointityökalusta lisää Uusiouutisista 07/2016 ja Pan European Networks: Government 21 (February/2017) lehdestä:

Uusiouutiset

Pan European Networks lehti

 
 
 

Materiaalivirta-työkalu»