LCA Consulting Oy

LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Materiaalivirtojen hallinta- ja raportointityökalu

Toteutimme Suomen suurimalle jätteenkäsitelykeskukselle työkalun jätteenkäsittelytoimintoihin liittyvien virtojen seurantaan ja hallintaan.

Materiaalivirtojen hallinta- ja raportointityökalu laskee jätteenkäsittelykeskuksen käsittelytoiminnoista mm. taseita materiaali-, energia- ja vesivirroista
sekä hyötykäyttöasteita koko toiminnalle ja materiaalikohtaisesti.

Työkalulla tuotetaan kuukausi- ja vuositason raportteja. Raporteissa esitetään jätteenkäsittelykeskuksen toiminnalle lasketut avainluvut selkeässä ja tiiviissä muodossa