Materiaalikatselmus

 
Materiaalikatselmus on kokonaisvaltainen menetelmä, joka sisältää toimenpide-ehdotuksia joilla saavutetaan yrityksessä vuositasolla merkittäviä parannuksia ja säästöpotentiaalia muun muassa yrityksen raaka-aineiden, energian hankinnan, työkustannusten ja jätemaksujen osalta.
 
Katselmus sisältää konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joilla yritykset saavat uusia keinoja jäte- ja sivuainevirtojen kaupalliseen hyödyntämiseen, uusien tuotteiden luomiseen ja kokonaistuotantotehokkuuden parantamiseen.
 
Sen lisäksi ympäristöviestinnällä yritys pystyy parantamaan imagoaan vastuullisena, ympäristön tilasta ja tulevaisuudesta kiinnostuneena yrityksenä.

Materiaalikatselmus_

Katselmus voidaan suorittaa toimipaikka-, prosessi tai tuotelinjakohtaisesti sisällyttäen katselmukseen yksi tai useampi jae asiakkaan tarpeen mukaan. Materiaalikatselmus toteutetaan systemaattisin tarkasteluin, ja niihin liitetään ideatyöpajoja eri henkilöstöryhmien tai yrityksen koko henkilöstön kanssa.


Materiaalikatselmus

 
Materiaalikatselmus on käytännön työkalu, jolla selvitetään tuotantolaitoksen materiaalivirrat ja niihin liittyvät energia- ja kustannustaseet tehokkaimpien säästötoimenpiteiden löytämiseksi. Katselmus on Motivan kehittämä menetelmä yrityksen toiminnan tehostamiseen ja materiaalivirtojen hallintaan.
 
Katselmuksiin on mahdollista saada työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) 40 % tukea. LCA Consulting palvelee katselmuksen toteuttavaa yritystä aina tuen hakuprosessista tarvittavaan tehostamistoimenpiteiden toteutuksen raportointiin asti.
 
Materiaalikatselmus sopii mille tahansa toimialalle.