LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Tuotteen hiilijalanjälki

Hiilijalanjälkiselvitys maanparannuskuitutuotteille

LCA Consulting selvitti Soilfood Oy:lle maanparannuskuitutuotteiden hiilijalanjäljen. Laskenta toteutettiin ns. screening-tasolla ja selvityksen lopputuloksena syntyi hiilijalanjälkiraportti, joka sisältää tulokset erikseen arvioiduille maanparannuskuitutuotteille (X t CO2-ekv./t tuotetta). Maanparannuskuitutuotteiden kuljetuksessa, prosessoinnissa ja peltolevityksessä muodostuvien päästöjen lisäksi laskennassa on huomioitu tuotteiden hiilensidontapotentiaali. Selvityksen tuloksia käytetään Soilfoodin sisäisessä T&K-työssä.

Lue hiilijalanjälkilaskentapalvelustamme täältä!